SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Det er ikke nemt at være en "ex-pat"

Del

Der er kamp om de kloge hoveder i verden. Danmark er rimelig godt med, når det gælder rekruttering af udlændinge med høj uddannelse. Vi gør også meget for at få dem til at blive, men det kan være svært at overkomme de sociale forskelle, viser en ny SFI-undersøgelse. ”Der er bare ikke nogen stor rød knap, der kan løse problemet,” siger Craig Till fra Expats in Denmark.

It-specialister fra Pakistan, ingeniører fra Ukraine og læger fra Indien. Den højtuddannede udenlandske arbejdskraft er en vigtig vitaminindsprøjtning til det danske arbejdsmarked. I de senere år har Danmark gjort meget for at rekruttere kloge udlændinge med bl.a. Positivlisten, Beløbsordningen og greencard-ordningen. Sammenlignet med andre lande som Norge, Holland og Storbritannien, er Danmark ret godt med. Det viser SFI-rapporten Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft.

Men det kan være en vanskelig øvelse at få udlændingene til at falde til og blive i Danmark. SFI-rapporten peger her på integration på arbejdsmarkedet, sprog- og kulturtilegnelse og familiens trivsel og integration som centrale indsatsområder.

Ingen rød knap

Et af de initiativer, som SFI-forskerne peger på kan hjælpe højtuddannede udlændinge til at falde til i Danmark, er organisationen Expats in Denmark, som er finansieret af bl.a. Erhvervs- og Vækstministeriet og Dansk Erhverv. Craig Till er leder af Expats in Denmark, og han pointerer, at der altid er en svær proces at falde til i et nyt land:

”I Danmark spørger man tit, hvad det offentlige kan gøre for at løse problemet. Men det offentlige kan kun hjælpe en del af vejen. Det handler meget om de personlige kontakter – til myndigheder, til kolleger på arbejdspladsen og til de danskere, man møder i sin hverdag. Så der findes ikke nogen stor rød knap, man kan trykke på for at løse problemet,” siger engelske Till, der selv kom til Danmark for otte år siden.

Kræver sociale kompetencer

SFI’s undersøgelse indikerer da også, at der er nogle generelle problemer i mødet mellem højtuddannede udlændinge og lokalbefolkningen. I rapporten kan man læse, at mange udlændinge godt nok synes, at danskerne er lukkede, men udenlandske akademikere i andre lande ofte har samme oplevelse. Både hollændere og nordmænd bliver beskrevet som lukkede.

Craig Till er dog ikke bange for også at vende pegefingeren mod de højtuddannede udlændinge – eller ”expats” – selv:

”Det er bare ikke nemt at være en ’expat’! Uanset om det er i Danmark eller i Norge eller i Holland eller i Storbritannien. Det kræver, at man har eller kan udvikle nogle sociale kompetencer, så ens sociale netværk kan komme til at hænge sammen, der hvor man er. Nogle gange er problemet også, at folk selv mangler de sociale kompetencer, der skal til, og at de har svært ved at anerkende, at de lokale er ikke lige som mig,” vurderer han.

Gode indsatser

SFI-rapporten fremhæver en række eksempler på best practice fra både Danmark og udlandet inden for rekruttering og fastholdelse af højtuddannede udlændinge. Og Craig Till ser også mange gode initiativer udover hans egen organisation:

”Jeg synes den udvikling, der har været med International Citizen Service Centre er fantastisk. Det hører vi fra de udlændinge, vi kommer i kontakt med. Det samme gælder de såkaldte Work in Denmark-centre. De arbejder i øjeblikket lidt op ad bakke, fordi arbejdsmarkedet er presset for tiden. De kan jo ikke bare skaffe jobs, når der ikke er nogen. Men de gør en god indsats,” mener Till.

Han synes dog samtidig, at de mange gode initiativer og ordninger kunne godt trænge til at blive bedre koordineret:

”Der ikke nogen overordnet, national strategi for rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Danmark, selv om vi bruger mange millioner kroner på området. Jeg synes, der mangler en lidt mere koordineret indsats. Derfor er jeg glad for, at SFI-rapporten sammenligner, hvad man gør i andre lande,” siger Craig Till. 

Fakta

publikation Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft.
Forfattere Frederik Thuesen, Mette Kirstine Tørslev, Tina Gudrun Jensen
Emner Arbejdsmarkedet, Beskæftigelse, Migration
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk