SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Det er kønnet, der gør det

Del

Kan man betale husleje og købe mad med statistiske forklaringer? Nej, selvfølgelig ikke. Og derfor er det måske en ringe trøst for kvinderne på det danske arbejdsmarked, at SFI i en undersøgelse foretaget for Lønkommissionen ikke bare har afdækket, at der fortsat er relativt store lønforskelle mellem mænd og kvinder, men også hvilke kønsforskelle der ligger bag disse forskelle.

”Det kan jeg i hvert fald ikke rigtigt bruge til noget. Det er træls, at der er et lønefterslæb i de jobs, der er traditionelle kvindejobs,” siger den 30-årige sygeplejerske på Kolding Sygehus Line Hymøller, der samtidig er tillidsrepræsentant for det medicinske område på sygehuset.

Kvinder tjener mindre

Hvis man først ser på de rene lønforskelle – altså lægger forklaringerne lidt til side - tjener mænd på arbejdsmarkedet som helhed i gennemsnit mellem 14 og 18 procent mere end kvinder. I den offentlige sektor isoleret er lønforskellene helt op til mellem 15 og 20 procent med regionerne som absolut topscorer – her finder man gennemsnitlige lønforskelle på mellem 24 og 34 procent.

At SFI har fundet to forskellige procentsatser for hvert enkelt område skyldes, at lønnen kan opgøres på to forskellige måder. Hvis man beregner kvinders og mænds løn ud fra hvor mange timer, de rent faktisk er på arbejde om måneden og dermed tager højde for, at kvinder har mere fravær end mænd, så bliver lønforskellene som helhed på arbejdsmarkedet 14 procent. Hvis man ikke indregner fraværet, så får man den høje af de to forskelle, nemlig 18 procent. Og så fremdeles.

Glidende kønsarbejdsdeling

Sygeplejerske Line Hymøller var godt klar over, da hun startede på sygeplejerskeuddannelsen, at hun bevægede sig ind på et lavtlønsområde – men hun er først efter nogle års arbejds- og TR-erfaring begyndt at tænke på, at det måske er fordi, det er et kvindejob, at der ikke sker så meget lønmæssigt.

Og her får Line Hymøller ”skyts” til sine overvejelser i SFI’s rapport. SFI har nemlig også set på, hvilke kønsforskelle der lægger bag disse lønforskelle. Her er de vigtigste forskelle knyttet til det kønsopdelte arbejdsmarked. Altså at kvinder og mænd arbejder i forskellige jobs i forskellige sektorer. Mændene arbejder i det private i industri, handel og finansiering. Kvinderne arbejder i det offentlige og her hyppigst i social-, undervisnings- og sundhedssektoren. Mændene er oftere ledere end kvinder, selv hvis de er startet ud med samme baggrund – et fænomen der kaldes den glidende kønsarbejdsdeling.

Kønsforskelles betydning

SFI har set på en hel række kønsforskelle, der kan have betydning for lønforskellen mellem mænd og kvinder, nemlig uddannelse, sektor og branche, arbejdsfunktion og individoplysninger som fx antal børn og andre familieforhold samt hvor man bor i landet. 

Groft sagt kan man sige, at cirka 70 procent af lønforskellene kan tilskrives kønsforskelle i disse elementer i staten og på arbejdsmarkedet som helhed. Resten beskriver seniorforsker Mona Larsen, der har lavet undersøgelsen, bl.a. som, at der foregår ”noget, som forskerne ikke fanger” – hvad enten det er individuelle lønforhandlinger eller betydningen af uformelle kvalifikationer.

Lidt anderledes ser det ud i kommunerne og regionerne. Hvis man her sætter lønforskellene i forhold til forskelle, hvad angår de to køns uddannelser, branche og familiestatus etc., så kan hele lønforskellen mellem mænd og kvinder tilskrives sådanne forskelle. Der er altså en klar statistisk sammenhæng mellem lønforskellene og det kønsopdelte arbejdsmarked med hvad det indebærer. Mona Larsen understreger, at de statistiske sammenhænge ikke siger noget om, hvorvidt lønforskellene er retfærdige eller ej.

Men for Line Hymøller er statistiske sammenhænge ikke nok. Hun vil gerne have kvinderne til at kæmpe både for en god løn og gode arbejdsvilkår i kvindefagene, og hun synes, at kvinder fokuserer for lidt på lønnen:  

”Til en jobsamtale spørger kvinderne om indholdet i arbejdet og om arbejdstiderne. Først derefter kommer lønnen. Det er noget helt andet for fx min kæreste, der er håndværker. For ham er det lønnen, så skal han nok få det andet på plads undervejs,” mener Line Hymøller.

Fakta

publikation Lønforskelle mellem kvinder og mænd i 2007
Forfattere Mona Larsen
Emner Arbejdsmarkedet, Ligestilling
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk