SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Det gode liv begynder i daginstitutionen

Del

Hvis børn har gået i en god daginstitution, klarer de sig bedre resten af livet - de har større tiltro til sig selv og egne evner, flere får en uddannelse, kommer i arbejde og stifter familie. Og det er især til gavn for udsatte børn. Det viser ny forskningsoversigt om daginstitutioners betydning for børns udvikling.

Pædagog Helle Trasborg har læst rapporten og er ikke i tvivl: ”Jeg har verdens vigtigste arbejde! Jeg er med til at lægge fundamentet for, at børnene kan vokse ind i samfundet. Det viser rapporten jo også, at vi som pædagoger i daginstitutioner er med til. På den måde er rapporten et skulderklap til os pædagoger og det vigtige arbejde, vi udfører.”

Interaktion og lærerige lege

Hvad er så en god daginstitution? Rapporten sætter fokus på især to ting, som er afgørende for kvaliteten i daginstitutionen. Det handler om interaktionen mellem barn og voksen og om lærerige lege. 


Det kan Helle Trasborg sagtens kende fra sit daglige arbejde som pædagog i en vuggestue. ”Det er også mit fokus i min pædagogiske praksis. Interaktionen er supervigtig, for barnet kan ikke selv. Det har brug for en voksen, der kan vise vejen, og som det kan lære af. Jeg tager ofte udgangspunkt i barnets eget initiativ og videreudvikler herfra legen og aktiviteten sammen med barnet,” fortæller Helle Trasborg.

På den måde underbygger hun initiativet fra barnet og hjælper det samtidig videre både med de sociale kompetencer, der evt. er knyttet til legen, og bidrager med viden og understøtter sprogudviklingen. Også rutinesituationer som ved bleskift, måltider eller i garderoben er en pædagogisk platform, hvor børnene skal udfordres fx omkring sprog og motorik. 

Udvikling eller overvågning? 

På den måde bliver legene og rutinerne lærerige og udvikler barnet. Men hvad kræver det af pædagogen at etablere disse lærerige lege? ”Det kræver, at hun ved, hvad barnet er optaget af lige nu. Er der et særlig yndet legetema? Er det noget med dyr, er det noget med dukker, eller er det noget mere fysisk som at hoppe på madras? Det kræver også, at pædagogen kender det enkelte barns udvikling og ved, hvor hun kan hjælpe det lidt videre,” forklarer Helle Trasborg. 

En væsentlig forudsætning for, at det kan finde sted, er, at der er tid til, at pædagogen kan kigge på børnene og se, hvad de hver især er optaget af. ”Jo flere børn en pædagog skal have styr på, desto større er risikoen for, at fokus flyttes fra udvikling til mere lavpraktiske ting,” siger Helle Trasborg. Hun mener, at gruppestørrelse er centralt, når vi snakker højkvalitetsinstitutioner, hvilket også underbygges af SFI-rapporten.

Fokus på kvalitet og faglighed

Rapporten understreger, at pædagogisk uddannet personale er vigtigt for kvaliteten i daginstitutionerne. ”Tager vi en typisk dansk vuggestue, så vil halvdelen af personalet være ufaglærte. Kunne man forestille sig det samme i indskolingen - at børnenes lærer, som skulle stå for børnenes læse- og skriveudvikling, var en ung 20-årig ufaglært? Det tror jeg ikke,” siger Helle Trasborg.

Lige nu snakker alle om folkeskolen og den nye reform. Mange har en mening om og interesse for børnenes liv i skolen. ”Børnene har jo også et liv inden skolen – og det liv snakker vi ikke så meget om,” påpeger Helle Trasborg. 

Derfor er hun glad for rapporten, som hun mener er en meget stor anerkendelse af det pædagogiske arbejde. ”Der er stadig i visse dele af offentligheden en antagelse om, at pædagoger bare passer børn. Alle kan tørre en næse og skifte en ble. Men pædagoger skal jo udvikle og drage omsorg for børn. Denne rapport kan være med til at bibringe et andet syn på vigtigheden af pædagogernes arbejde i vuggestuer og børnehaver.” 

Fakta

publikation Daginstitutionens betydning for børns udvikling
Forfattere Mogens Christoffersen, Anna-Katharina Højen-Sørensen, Laura Laugesen
Emner Børn og unge, Dagtilbud, Litteraturstudie
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk