SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Det offentlige er en meningsfuld arbejdsplads med udfordringer

Del

Den offentlige sektor står over for en række udfordringer, hvis den i fremtiden som arbejdsplads skal kunne tiltrække og motivere kvalificerede medarbejdere og ledere. Det viser en rapport, som SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har lavet for Lønkommissionen.

Rapporten ”Ledelse og motivation i den offentlige sektor” afdækker, at der er tre områder, som stat, regioner og kommuner skal fokusere på for at være en attraktiv arbejdsplads. Det er rekruttering af de unge, det er fastholdelse af de ældre og det er en bedre balance mellem kvinder og mænd.

”For de fleste unge er det private arbejdsmarked i udgangspunktet mere attraktivt på grund af lønnen. Men samtidig ved vi, at jobindholdet i den offentlige sektor er væsentlig for dem – så måske vil en lidt højere løn dér kunne få det til at tippe. Omvendt ser vi, at mange ældre ansatte i hjemmeplejen, på hospitalerne, i socialforvaltningerne og i fængselsvæsenet føler sig pressede og nedslidte og ønsker at forlade arbejdsmarkedet,” siger rapportens forfatter, forsker Frederik Thuesen.

Det offentlige som kvindearbejdsplads

Som det tredje fokusområde peger Frederik Thuesen på, at arbejdsmarkedet har udviklet sig til at blive stærkt kønsopdelt. Syv ud af ti offentligt ansatte er i dag kvinder.

”De seneste år er der blevet færre og færre mænd i den offentlige sektor, og der er ingen tegn på, at denne tendens stopper. Der er dermed en risiko for, at den offentlige sektor bliver en ren kvindearbejdsplads,” siger Frederik Thuesen.

Rapporten, der er udformet som et studie af en lang række undersøgelser foretaget efter år 2000, afdækker også mere generelt, hvordan ansatte og ledere i det offentlige ser på deres arbejdsvilkår, deres jobindhold og deres udfoldelsesmuligheder. Disse spørgsmål er aktuelle af flere årsager. For det første er ledelse af høj kvalitet og motiverede medarbejdere en forudsætning for at kunne levere service på et højt niveau til borgerne. For det andet står den danske velfærdsstat over for nogle nye udfordringer, fordi de store årgange går på pension og kun delvist erstattes af mindre årgange på arbejdsmarkedet – så det at rekruttere unge og fastholde ældre bliver yderst vigtigt, ikke mindst til at levere kernevelfærdsydelser som undervisning, hospitalsbehandling og pleje.

Jobindholdet motiverer

Rapporten skelner mellem motivation og tilfredshed. Både medarbejdere og ledelse i stat, regioner og kommuner er høj-motiverede af jobindholdet, herunder at de leverer god service og kvalitet til borgerne. Kompetenceudvikling, omdømme, arbejdsmiljø og samarbejde med kollegerne er også vigtige motivationsfaktorer for især de ansatte, mens undersøgelser viser, at 80 procent af lederne i det offentlige i høj grad eller i meget høj grad finder deres arbejdsopgaver spændende og udfordrende. Kun 70 procent af lederne i det private kan sige det samme.

”Undersøgelserne siger ikke noget om, hvorfor der er denne forskel mellem det offentlige og det private. Men et bud kunne være, at lederne i det offentlige oplever at de er med til at løse vigtige, samfundsmæssige opgaver,” siger Frederik Thuesen.

Løn og psykisk arbejdsmiljø halter

Til gengæld peger både ansatte og ledere på, at de er utilfredse med deres løn – selvom det ikke er nogen vigtig motivationsfaktor. Herudover afdækker undersøgelserne, at det halter med det psykiske arbejdsmiljø i en lang række brancher i det offentlige, herunder i fængselsvæsenet, på hospitalerne og i social- og plejesektoren.

”Det er grupper, der arbejder med mennesker, og de oplever måske, at de er i et krydspres mellem borgerne og et krav om effektivitet og produktivitet ovenfra,” siger Frederik Thuesen.

Dette harmonerer med, at visse undersøgelser i rapporten viser, at mange ledere, særligt institutions- og mellemledere i kommuner og regioner, oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvilket forklares med, at de må balancere mellem forskellige interesser, forholde sig til dilemmaer og træffe svære beslutninger.

Fakta

publikation Ledelse og motivation i den offentlige sektor.
Forfattere Frederik Thuesen
Emner Velfærdssamfundet, Ledelse, Beskæftigelse
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk