SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Dresserede aber eller nye frihedsmuligheder?

Del

Avancerede it-systemer har påvirket det administrative arbejde enormt i de senere år. En ny rapport fra SFI ser nærmere på, hvilken betydning det har haft for arbejdsmiljøet. Rapporten viser blandt andet, at nogle medarbejdere føler, at deres arbejdsfunktioner lige så godt kunne udføres af dresserede aber, mens andre mener, at de har fået mere frihed i jobbet.

Fokus i rapporten er medarbejdere i banker og jobcentre. Netop inden for disse områder er arbejdsfunktionerne blevet meget systematiseret ved indførelsen af it, og på mange områder ligner de to områder hinanden i forhold til det administrative arbejde.

Der skal gives rådgivning og vejledning, der bliver indgået aftaler, og der bliver gennemført komplekse sagsbehandlingsforløb. Både i banker og i jobcentre har it ført til, at enkeltfunktionerne er blevet effektiviseret.

Travlhed og kontrol

Konsekvenserne af effektivisering er blandt andet travlhed og kontrol, og at en stor del af arbejdet er blevet rutinepræget. Kontrollen viser sig fx ved, at både medarbejder og chef i høj grad kan følge med i hinandens arbejde via skærmen. En af cheferne i et jobcenter siger fx:

”Vi går nogle gange ind i en tilfældig sag og ser, om arbejdet er i orden. Det har været grænseoverskridende på et tidspunkt, især for de der sygedagpengefolk var meget modstandere af de nye it-programmer, fordi de synes, det i den grad var en kontrol. Og det er det jo også. Det kan bruges som en kontrolfunktion. Man kan jo se, om folk sidder og noller rundt og laver ikke en skid.”

Men i bankverdenen opleves effektiviseringen generelt positivt. Som en af medarbejderne med stolthed siger ifølge rapporten: ”Det er 100 procent koncentreret arbejde.”

Samtidig er der også en oplevelse af, at it har været med til at forandre kerneopgaven. Medarbejderne i banken følger sjældent en opgave helt til dørs, sagsbehandlingen bliver derimod brudt op i små bidder.

Fagligheden udfordres

Det samme gælder for socialrådgiverne i jobcentrene. Oprindeligt var det samtalen og arbejdet med borgeren, der var kerneopgaven. Men det fylder mindre og mindre i forhold til den registrering og dokumentation af sagsgange og kontrol af både sagsbehandler og borger, som it-systemerne har gjort muligt.

Det fører ifølge rapporten til, at der faktisk er delte meninger om, hvorvidt det egentlig er nødvendigt at have en socialfaglig baggrund i dag for at være ansat på et jobcenter. En socialrådgiver siger:

”Borgerkontakten fylder efterhånden så lidt, at nogen gange tænker man, at man lige så godt kunne sætte en dresseret abe til at sidde og lave de der indtastninger. Det er jo fuldstændig hul i hovedet.”

Men der er også andre, der fastholder, at fagligheden er nødvendig. Ikke mindst når der skal tages beslutninger om, hvad næste skridt for en borger skal være.

”Der vil altid være en socialrådgiverfaglighed. Der skal matches og laves profiler. Der er fortsat meget socialrådgiverfaglighed, men det meste af tiden går med noget andet,” siger en anden medarbejder.

It er en fleksibel teknologi

Men det er ikke it i sig selv, der fx forskyder kerneopgaven. Derfor må både arbejdsgivere, medarbejdere og organisationerne forholde sig aktivt til it´s indflydelse, mener forskerne bag undersøgelsen.

”Man skal huske, at it ikke gør noget af sig selv. Det er i samspillet med brugerne, at it får indflydelse på arbejdet,” siger seniorforsker Helle Holt, der har været med til at lave undersøgelse. ”Det vil sige, at vi selv kan være med til at forme, hvordan it-systemerne skal påvirke vores arbejde. De vil i så fald kunne understøtte og udvikle kerneopgaven i stedet for at fortrænge den.”

Fakta

publikation IT, køn og psykisk arbejdsmiljø i administrativt arbejde
Forfattere Helle Holt, Helge Hvid, Sidsel Lond Grosen, Henrik Lambrecht Lund
Emner Helbred, Beskæftigelse, Ligestilling
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk