SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Effektmåling resulterer i coaching-uddannelse i Rødovre

Del

Samtaler med en coach kan hjælpe kvinder, der er på sygedagpenge på grund af stress eller udbrændthed. Det viser en effektmåling, som SFI har lavet for det Lokale Beskæftigelsesråd i Rødovre. SFI-rapporten har været med til at bane vej for, at medarbejdere i Rødovre Jobcenter nu skal uddannes til coach, fortæller projektkoordinator Lars Christian Larsen. Men han kunne alligevel godt have ønsket sig nogle endnu klarere konklusioner fra undersøgelsen.

Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsen omfatter 42 kvinder på sygedagpenge med såkaldt ”diffuse psykiske lidelser”, dvs. stress, depression, udbrændthed eller lidelser i bevægeapparatet.
  • Undersøgelsen er et metodeudviklingsprojekt med eksperimentelt design, dvs. at deltagerne tilfældigt er blevet delt op i to grupper. Den ene gruppe fik tilbudt seks ugers coaching ved siden af den almindelige støtte, mens den anden gruppe fungerede som kontrolgruppe og kun fik almindelig støtte.
  • Alle deltagere i undersøgelsen havde frivilligt givet udtryk for, at de gerne ville modtage coaching.
  • Coaching-forløbet bestod af 1½ times samtale med en coach en gang om ugen i seks uger.
  • Forskerne finder en tendens til at kvinderne efter seks uger får det psykisk bedre, sammenlignet med kvinder, der ikke har fået coaching. 
  • Undersøgelsen viser desuden, at næsten 80 procent er tilfredse med coachingen. 
  • Materialet har imidlertid været for spinkelt til at vurdere, om coaching styrker de pågældendes tilbagevenden til beskæftigelse.

Alle pladser ved computerne er optaget i Rødovre Jobcenter. De otte-ni mennesker ved skærmene ser forskellige ud – unge og ældre, mænd og kvinder, danskere og indvandrere – men de arbejder alle koncentreret på at finde en ledig stilling, der passer til netop dem. 

På et kontor i kælderen under de jobsøgende sidder projektkoordinator i det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Lars Christian Larsen. Hans opgave er blandt andet at udvikle indsatser, som skal hjælpe de borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Et eksempel på sådan et metodeudviklingsprojekt er at tilbyde sygemeldte kvinder med stress, depression eller udbrændthed en samtale en gang om ugen med en coach. 

Det prøvede de i Rødovre Jobcenter i 2008 og 2009. Tanken bag projektet var, at en coach måske kunne hjælpe borgere med denne type mere diffuse lidelser til igen at få blod på tanden til at komme ud på arbejdsmarkedet. Hvis det kunne hjælpe kvinderne, kunne man arbejde videre med coaching, forklarer Lars Christian Larsen:

”LBR ville gerne undersøge, om vi internt i huset så skulle begynde at uddanne nogle folk til coach,” siger han.

SFI måler effekten

For at sikre, at projektet blev evalueret så objektivt som muligt, besluttede man i Rødovre at få nogle udefra til at måle effekten.

”Jeg har lavet mange af den her slags projekter. Men det er lidt tyndbenet, hvis vi selv skal beskrive ’succesen’. Det svarer til, at min mor skulle skrive en anbefaling af mig,” pointerer Lars Christian Larsen.

Han vidste, at SFI havde erfaring med at måle sociale indsatser og tog derfor kontakt. Det resulterede i et eksperimentelt forsøg, hvor deltagerne via lodtrækning fordeles tilfældigt i én gruppe, der udover den normale støtte får en særlig indsats – her coaching – og én der fungerer som kontrolgruppe. Kontrolgruppen får kun den normale støtte fra jobcentret. 

Denne form for ”lodtrækningsforsøg” er den mest sikre måde at måle effekten af en indsats på, fordi man kan sammenligne de to grupper. Så ved man, at den eneste forskel på de to grupper, er den indsats, de har fået.

SFI’s rapport om projektet i Rødovre er netop udkommet. Forskerne konkluderer, at de kvinder, der fik coaching, har fået det bedre, end dem i kontrolgruppen. Undersøgelsen viser også, at næsten 80 procent af deltagerne er tilfredse med coachingen. På den baggrund har LBR i Rødovre besluttet at afsætte 210.000 kroner over de næste to år til at uddanne medarbejdere til coaches.

Motivationsproblem

Lars Christian Larsen er glad for, at SFI’s tilgang og metoder giver effektmålingen høj ”credibility”. Når LBR sætter penge af til uddannelsen, er det nødvendigt med dokumentation for, at coaching rent faktisk kan gavne sygemeldte. Men de høje videnskabelige krav har ikke altid været lige til at udføre i praksis.

I Rødovre oplevede de især et problem med at motivere de sygemeldte kvinder til at deltage i forsøget. Det var en pointe, at deltagelsen skulle være frivillig. Men det resulterede i en del sårede følelser, når en sygemeldt fik at vide, at hun var endt i kontrolgruppen. Hun var jo netop gået ind i forsøget, fordi hun gerne ville coaches.

”Det er rigtig svært at udføre i praksis. På den ene side vil folk rigtig gerne have det, og man kan tale dem rigtig ’hot’. På den anden side bliver man bare nødt til at sige til nogen, at ’Desværre, du har ikke fået det’. Vi prøvede at forklare, at ’Det kan godt være, det ikke lige gavner dig, men kontrolpersonen er ligeså vigtig som deltagerpersonen’. Men det var ikke nemt. Folk bliver meget kede af det nogle gange,” fortæller projektkoordinatoren.

I første omgang var det sagsbehandlerne, der informerede og motiverede kvinderne til at deltage. Senere i forløbet lavede man større informationsmøder, hvor projektkoordinator, coachen og en sagsbehandler informerede om forsøget. SFI’s forskere stod for selve lodtrækningsdelen, forklarer Lars Christian Larsen:

”Vi havde sådan en stor urne; ligesom til valg. Den stod der og kunne ikke åbnes. Og så når vi havde samlet nok deltagere til et hold, så kom Annemette (Coop Henriksen, SFI) og trak lod.”

Godt nok, men…

Men selv om SFI’s rapport altså har været medvirkende til, at medarbejdere i Rødovre Jobcenter nu kan se frem til en uddannelse som coach, så kunne Lars Christian Larsen godt have ønsket sig klarere resultater. Eksempelvis er de kun 42 deltagere i undersøgelsen for få til at forskerne kan konkludere, om coaching direkte hjælper kvinderne tilbage i arbejde. Det kræver ganske enkelt et større projekt med flere deltagere, og det blev det ikke til i denne omgang.

Set fra skrivebordet i kælderen i Rødovre er det også en kulturforskel, der gør, at forskerne ikke er helt så skarpe i deres konklusioner, som Lars Christian Larsen kunne ønske. Det lidt tørre ”sociolog-sprog” og forskernes forbehold kan være en hindring for, at resultaterne glider ned blandt såvel brugere som beslutningstagere ude i kommunerne, mener han.

Projektkoordinatoren synes dog, at SFI’s kommuneforum for effektmåling, hvor man forsøger at lave større forsøg på tværs af kommuneskel, lyder som et glimrende redskab. Det er nødvendigt med effektmåling, og i Lars Christian Larsens optik er det nødvendigt, at andre end kommunen tager denne type initiativer. Det kan være både de lokale beskæftigelsesråd eller forskningsinstitutioner.

”Nogle gange tror jeg, at der famles lidt i blinde. På ’beskæftigelsesmarkedet’ er der et hav af eksterne aktører, og det er altid svært at vide, hvad der er skidt og hvad er kanel,” siger Lars Christian Larsen.

Derfor er han glad for, at Rødovre Jobcenter har været så engagerede i forsøget med coaching, og at de er så fokuserede på udvikling. Og efter LBR’s beslutning om at afsætte samlet 210.000 kroner i 2010 og 2011, ser Lars Christian Larsen nu frem til, at coach-uddannelsen af medarbejdere i Rødovre Jobcenter kommer i gang. SFI’s rapport om Coaching af sygedagpengemodtagere giver grund til at håbe, at det vil gavne nogle af de jobsøgende foran skærmene ovenpå.

Fakta

publikation Coaching af sygedagpengemodtagere
Forfattere Annemette Coop Henriksen
Emner Beskæftigelse, Sygefravær
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk