SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Efter 800 besøg hos førtidspensionister: Det handler om værdighed

Del

Projektmedarbejder Dorthe Hallen fra Middelfart Kommune besøgte i løbet af knap 2 år godt 800 førtidspensionister i deres eget hjem til en snak om udfordringerne, hverdagen, drømmene og de muligheder, der lå i kommunens tilbud. SFI har evaluereret virkningen af dette og fem andre projekter, der skal forbedre livskvaliteten hos førtidspensionister.

”En af de første, jeg besøgte, var en kvinde omkring 50 år, som boede sammen med det yngste af sine tre børn. Det blev til en snak om blandt andet hendes tidligere ægteskab og de overgreb, der havde været i det, om hendes børn, om fysiske smerter og om at gå med aviser for at klare sig igennem”.

Projektmedarbejder og ergoterapeut Dorthe Hallen var fra starten i 2011en af kræfterne bag projektet ”Sund hele livet” i Middelfart Kommune, og samtalen med den føromtalte kvinde fandt sted under et de omkring 800 besøg med førtidspensionister, hun nåede i løbet af de to år, som projektet kørte.

”Det blev også en snak om gode minder fra nogle af de forløb, hun var igennem inden førtidspensionen. For eksempel havde hun arbejdet på et plejecenter og været rigtigt glad for det. Hun ville faktisk rigtigt gerne hjælpes i gang, og det endte med, at vi tilbød hende et forløb på den daghøjskole, som også var en del af projektet. Det var fantastisk at se, hvordan hun blomstrede i løbet af den tid, hun gik der, og i dag er hun i beskyttet beskæftigelse hos en af de lokale købmænd. Den slags succeshistorier havde vi heldigvis rigtigt mange af i projektet.”

”Sund hele livet” var et af otte projekter rundt omkring i landets kommuner, der fik midler fra satspuljeforliget i 2010. Fælles for projekterne var et mål om at inddrage førtidspensionister i lokale aktiviteter og på den måde forbedre deres livskvalitet, styrke deres socialliv og forhåbentlig flytte dem tættere på arbejdsmarkedet. I en ny rapport undersøger SFI, hvilken virkning projekterne havde for de førtidspensionister, der deltog.

Cafeer, daghøjskole og ’hjertelige hjemmebesøg’

I Middelfart valgte man blandt andet at tilbyde alle kommunens førtidspensionister et såkaldt ”Hjerteligt hjemmebesøg”: En times møde i folks eget hjem, hvor Dorthe Hallen lyttede, spurgte og måske hev nogle af de mange kommunale tilbud frem af tasken.

”Samtalen tog altid udgangspunkt i deres liv og hverdag, og jeg gjorde meget ud af at fortælle, at jeg ikke havde en dagsorden – det handlede kun om at formidle de tilbud, kommunen havde, som måske kunne give mening for dem,” fortæller Dorthe Hallen.

Blandt de muligheder, hun medbragte på hjemmebesøgene, var de to andre ben i projektet: Et par cafeer for førtidspensionister med blandt andet foredrag, udflugter og spil, som det også var en del af Dorte Hallens job at starte op – og som senere blev brugerdrevne. Og et intensivt daghøjskoleforløb, som kommunen havde mulighed for at tilbyde de førtidspensionister, der havde særligt brug for at arbejde med helbredet og selvværdet.

”Nogle samtaler endte med et tilbud om cafebesøg eller daghøjskoleforløb, men det kunne også bare være en aftale om, at vi ville kontakte dem om et rygestopkursus”, fortæller Dorthe Hallen. ”Godt halvdelen af dem, jeg besøgte, tog imod et eller andet tilbud, men vi ved jo ikke, om flere har handlet ud fra vores snak og det materiale, jeg gav dem.”

Svært at flytte på selvopfattelsen

Nu foreligger der så en SFI-rapport om virkningen af ”Sund hele livet” og fem af de andre projekter, der fik støtte fra satspuljemidlerne. Umiddelbart er resultatet nedslående:

Knap 300 deltagere i de seks projekter har besvaret et spørgeskema før og efter, de deltog i aktiviteterne. Og selvom mange fortæller, at de har et bedre liv og et bedre psykisk helbred, efter de har deltaget i projekterne, så er der ingen forskelle at spore, når det gælder deltagernes oplevelse af deres fysiske sundhed, socialliv eller muligheder for at nærme sig arbejdsmarkedet.

Det resultat undrer Dorthe Hallen, men hun har også et bud på en mulig forklaring:

”Jeg tror det er et udtryk for det, der faktisk gjorde størst indtryk på mig i det her projekt: At stort set alle dem, jeg mødte, følte sig enormt pressede og marginaliserede af det at være et menneske på overførselsindkomst – følelsen af ikke at kunne bruges til noget fylder rigtigt meget,” siger Dorte Hallen og fastholder, at hendes – og andre projektmedarbejderes – indsats har rykket noget.

”Vi fik mange i gang med aktiviteter via vores projekt, men det er den mentale oplevelse – det at opleve, at man er et menneske med værdighed og berettigelse, som også er robust overfor hverdagens udfordringer – der er den vigtigste at give dem. Og også den sværeste.” 

Fakta

publikation Evaluering af lokale initiativer for førtidspensionister
Forfattere Anna Amilon
Emner Teori og metode, Pension, Tilbagetrækning
Forskningsemne Ældres levevilkår

Søg på sfi.dk