SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Efterlyses: Relevante tilbud til udsatte med alkoholmisbrug

Del

De fleste udsatte med alkoholmisbrug får behandling, hvis de ønsker det. Men i de fleste tilfælde får de ikke den behandling, de har brug for, fordi der ikke tages højde for deres særlige behov.

Mere end hver fjerde socialt udsatte med alkoholmisbrug oplever, at der mangler relevante behandlingstilbud, viser ny rapport fra SFI.

Christian Bjerre, generalsekretær i Blå Kors, mener, at det er meget problematisk, at så mange ikke synes, at de får den hjælp de har brug for. ”Det vidner om, at vores behandlingstilbud i Danmark slet ikke er brede nok og ikke bliver tilpasset den enkelte borgers behov. Hvis vi skal have flere socialt udsatte i alkoholbehandling – og det er jo det vi meget gerne ser – så er det afgørende, at der en bred vifte af tilgængelige og relevante tilbud.”

Alt for meget ’standardbehandling’

Mange udsatte med alkoholmisbrug får en trinbaseret behandling, hvor ambulante og dagbehandlingstilbud skal afprøves, før de kan få tilbud om døgnbehandling. Men det er ofte noget andet, de har brug for, viser undersøgelsen. Antabusbehandling er den behandlingsform, som flest socialt udsatte har erfaring med, men mange oplever ikke, at det har den ønskede effekt. Døgnbehandling får færrest, selvom det er den behandlingsform, som flest oplever som virksom.

Det dilemma vil Christian Bjerre gerne have gjort op med: ”Der er desværre alt for meget ’standardbehandling’ i dag, fremfor at lave en ordentlig matchning og tilpasning af indsatsen – vel at mærke i dialog med borgeren. Jeg håber, at rapporten kan være med til at rykke den virkelighed. ”

Brug for helhedsorienterede indsatser

Undersøgelsen tegner et billede af en gruppe borgere med meget sammensatte problemer. Alkoholmisbrug er kun ét problem blandt mange problemer, som kan omfatte psykisk sygdom, stofmisbrug, hjemløshed, fattigdom og gæld. Derfor har disse borgere i høj grad behov for fleksible og helhedsorienterede indsatser.

Christian Bjerre ser gerne, at rapportens resultater kan føre til, at offentlige og private tilbud sammen kan blive bedre til at tilbyde den helhedsorienterede behandling og støtte, som socialt udsatte har brug for.

Opsøgende arbejde er vejen frem

Rapporten sætter fokus på, at mange har brug for at blive hjulpet på gaden eller der, hvor de bor, fordi mange udsatte har svært ved at møde op på behandlingssteder. En af de adspurgte i undersøgelsen udtrykker det på denne måde: ”Jeg synes, at gadeplansmedarbejdere er mere værd, fordi de tager fat på en anden måde. Eller også accepterer vi dem, fordi de møder os på gaden. Det er vejen frem.”

Den erfaring deler Christian Bjerre: ”Der er mange, der ikke magter at møde frem uden hjælp. Derfor er vi nødt til at udvikle vores behandlingsindsats, så de udsatte får hjælp på gaden eller den fornødne påmindelse og måske støtte til at møde frem. Den lille ekstra indsats kan være givet godt ud.” 

Fakta

publikation Alkoholbehandling til socialt udsatte borgere
Forfattere Ditte Andersen, Marie Benkert Holtet, Torben Gliese
Emner Udsatte grupper, Misbrugere
Forskningsemne Udsatte grupper
Kontaktperson(er)

Ditte Andersen

Seniorforsker
DIREKTE 33 48 09 13 E-MAIL den@vive.dk

Søg på sfi.dk