SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Erfaring afliver myter

Del

Hver tredje danske virksomhed tøver med at ansætte folk med psykiske lidelser. Men de virksomheder, der allerede har erfaringer med psykisk skrøbelige medarbejdere, er mere positive overfor at ansætte flere, viser en ny SFI-rapport. Erfaring afmonterer tabuerne, mener psykolog i PsykiatriFondens Erhvervsrådgivning.

Godt to tusinde danske virksomheder – store og små, offentlige og private – har deltaget i SFI’s årlige måling af virksomheders sociale engagement. Resultatet er samlet i årets årbog – den 13. i en serie, der er lagt sådan an, at man hvert andet år spørger medarbejderne, og hvert andet år virksomhederne selv om deres holdninger og konkrete indsatser i forhold til det rummelige arbejdsmarked og socialt engagement.

I år er turen så kommet til virksomhederne, og denne gang er der sat særligt fokus på holdninger til nuværende og kommende medarbejdere med psykiske lidelser.

Virksomhederne er bl.a. blevet spurgt om, hvordan de tror ansættelsen af personer med psykiske lidelser vil påvirke kvaliteten af arbejdet, medarbejdernes tryghed og deres sociale fællesskab. Omkring en tredjedel svarer, at de er bekymrede for forringelser på et eller flere af områderne, og mange tilkendegiver, at de mangler mere viden på området.

Åbenhed og dialog

Det svar undrer ikke erhvervspsykolog Pia Frahm, der er seniorkonsulent i PsykiatriFondens Erhvervsrådgivning. Her arbejder man bl.a. med coaching og kurser i psykisk arbejdsmiljø, og med behandling og støtte af stressramte medarbejdere og deres kolleger og ledelse. Og man kender godt til de bekymringer, der kan opstå på en arbejdsplads, hvor en medarbejder pludselig rammes på psyken. 

”Hos os kommer vi mest i berøring med sager om stress, angst og depression, men psykiske problemer kan jo også være i den alvorligere ende, som skizofreni eller bipolar lidelse. Og især det sidste kan skabe en frygt hos medarbejderne for, at sygdommen gør deres kollega utilregnelig i sin adfærd. Men uanset om man er ramt af depression eller måske er velbehandlet skizofren, så hjælper det, at ens kolleger og ledelse ved lidt om sygdommen – og at ledelsen signalerer åbenhed om sagen, så medarbejderne ved, at det er okay at tale og spørge. Det handler om at få afmystificeret, aftabuiseret og skabt åbenhed og dialog om sagen”, fortæller Pia Frahm.

Erfaring afkræfter de negative forventninger

Årets måling viser, at 14 % eller knap hver syvende af virksomhederne har medarbejdere med psykiske lidelser ansat. Det er en mærkbar stigning fra tidligere år, hvor tallet har ligget på under 5 %. Den stigning kan handle om, at flere og flere danskere generelt rammes af psykiske lidelser, men også, påpeger forskerne, at virksomhederne denne gang er blevet spurgt om medarbejdere med ”psykiske lidelser” fremfor ”sindslidende”. Det giver en bredere definition, hvor nogle virksomheder formodentlig også inkluderer medarbejderne med stress og depression. 

Men hvad enten det handler om stress, angst eller mere vidtrækkende diagnoser viser tallene, at erfaringen er positiv: De virksomheder, der allerede har medarbejdere med en eller anden form for psykisk problem, er langt mere positive overfor at tage nye ind end de, der ingen erfaringer har på området, viser tallene. 

Det er afmystificeringen, der er på spil, vurderer Pia Frahm: ”Der sker jo ofte det, at man får afkræftet sine negative forventninger, når man får nogle erfaringer på området. Og lige præcis bekymringen om, at det måske vil skabe rav i personalegruppen, bliver tit gjort til skamme når man finder ud af, at det er søde og rare mennesker, der gerne vil gøre et godt stykke arbejde – og som i øvrigt kan være vanvittigt dygtige. Undertiden ser vi faktisk, at det at have en psykisk syg kollega skaber en åbenhed i personalegruppen, som også kan være positiv for de øvrige kolleger.”

Søg på sfi.dk