SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Et godt liv i Danmark trods ensomhed

Del

En ny rapport fra SFI sætter fokus på de ressourcesvage grønlandske familier i Danmark. Seniorforsker Else Christensen fra SFI har interviewet 20 familier om deres hverdag, om hvorfor de flyttede fra Grønland og hvad de synes om tilværelsen i Danmark. Her fortæller hun om resultaterne, som er samlet i rapporten Væk fra Grønland.

Hvad er baggrunden for undersøgelsen?

”Vi havde tidligere lavet en stor repræsentativ undersøgelse om grønlandske børn i Danmark. Den viste, at de børn, der havde en dansk og en grønlandsk forælder, havde det nogenlunde som danske børn – der var lige så mange, der havde det godt, og lige så få, der havde det dårligt. Men de børn, der havde to grønlandske forældre, og som var født i Grønland og havde levet der de første år af deres liv i Grønland, havde det lidt dårligere end danske børn. Dem valgte vi så at se nærmere på i en mindre undersøgelse. Vi har gennem Foreningen Grønlandske Børn fået kontakt med 20 børnefamilier, som alle har boet i Danmark i mindst to år.”

Hvorfor er familierne flyttet til Danmark?

”Af forskellige grunde. Dels er der familier, hvor moderen er blevet mishandlet af sin mand, og er flyttet til Danmark for at komme væk fra ham. Det gælder for ca. halvdelen af de enlige mødre, vi har interviewet. En anden gruppe er kommet til Danmark, fordi en af forældrene var syge og skulle have en behandling, de ikke kan få i Grønland. Og den sidste gruppe havde af forskellige grunde sociale problemer i Grønland.”

Hvad kan man sige om det liv, de har fået i Danmark?

”Både børn og voksne er ret ensomme hernede. Børnene har ikke fået rigtige venskaber med jævnaldrende, danske børn, og mange af mødrene har heller ikke nogle venner i Danmark og er meget alene. Nogle har noget familie i Danmark, de har kontakt med, men jo ikke så meget, som de havde i Grønland.

Meget få af familierne har desuden fundet arbejde. Også de kvinder, der er flygtet fra en voldelig mand, og som faktisk havde uddannelse og arbejde i Grønland, går ofte i stå og kommer ikke ind på det danske arbejdsmarked. Det handler selvfølgelig om vilkårene her, fx at få godkendt en uddannelse, så man kan bruge den i Danmark, men det handler nok også om, at de stadig havde en krisereaktion efter den vold, de var blevet udsat for. Det ser vi tilsvarende hos danske kvinder, der har været udsat for vold.

Men til trods for dette er de fleste familier glade for at bo i Danmark og siger, at de ikke vil tilbage til Grønland. Forældrene lægger især vægt på, at børnene har flere muligheder i Danmark, end de har i Grønland – de kan få en bedre uddannelse og kan få hjælp, hvis de har problemer.”

Hvordan er fremtidsudsigterne for de her familier?

”De er bekymrende. Hvis forældrene ikke kommer ind på det danske arbejdsmarked, får de et svært liv. Hvad angår børnene, så er det jo rigtigt, at de har bedre muligheder i Danmark, men spørgsmålet er, hvordan de vil udnytte de muligheder. I nogle af familierne er børnene allerede i gang med en uddannelse, men i andre kan man være bekymret for, om børnene kommer videre eller om de bliver lige så marginaliserede i det danske samfund, som deres forældre faktisk er.”

Undersøgelsen er finansieret af Egmont Fonden og SFI.

Fakta

publikation Væk fra Grønland.
Forfattere Else Christensen
Emner Familie, Udsatte grupper, Familiebaggrund, Levevilkår, Udsatte børn og unge, Inklusion
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk