SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Et hårdt liv på gaden

Del

En ny SFI-rapport viser, at hjemløse borgere sammenlignet med den øvrige befolkning har en markant øget risiko for at blive syg. De er da også langt oftere at finde hos vagtlæge og på skadestuen, men går til gengæld sjældent til tandlæge og speciallæge. Pia Kjær er sygeplejerske på Bispebjerg Hospital, og hun fortæller her om sine oplevelser med de hjemløse borgere.

”Det er næsten dagligt, vi har en hjemløs borger, der kommer ind med en eller anden problematik.” Pia Kjær har en kop kaffe stående foran sig, men nipper kun kortvarigt til den. Hun vil meget hellere fortælle om det arbejde, hun brænder så meget for.

Hun har de seneste seks år været ansat på medicinsk modtageafsnit på Bispebjerg Hospital. Udover sit arbejde på hospitalet er hun også vikar i stofindtagelsesrummet på Mændenes Hjem. Hun er derfor én af de personer, der ofte møder dem, som en netop udkommet SFI-rapport sætter fokus på.

Et liv på gaden gør dig syg

SFI-rapporten viser, at hjemløse borgere har fem gange øget risiko for at blive syg. Selv når forskerne tager højde for blandt andet misbrug og psykisk sygdom, viser resultaterne, at alene det at være hjemløs er med til at gøre denne gruppe syge. En række sygdomme såsom lungebetændelse, hepatitis, KOL, HIV samt forgiftninger, forekommer alle oftere blandt de hjemløse, viser rapporten.

At livet på gaden ikke altid er lige nemt, kan Pia Kjær bekræfte: ”Når de hjemløse kommer ind til os, så er det ofte i en ret forhutlet tilstand”. Der er eksempler på, at både sygeplejerskerne på afdelingen samt Bispebjerg Hospitals socialsygeplejerske har været ude at skaffe tøj, simpelthen fordi de hjemløse til tider kommer ind uden tøj på.

Oftere til lægen – men sjældnere til speciallægen 

Den øgede sygelighed blandt hjemløse er medvirkende til, at de langt oftere end den øvrige befolkning er at finde på landets skadestuer, hos egen læge og hos vagtlægen. Til gengæld finder de sjældnere end den øvrige befolkning vej til tandlægen og speciallægen.

Det kan skyldes, påpeger forskerne, at de hjemløse støder på en række barrierer i systemet. De kan være knyttet til eksempelvis misbrug og psykisk sygdom, men kan også bunde i mistillid til systemet og mangel på gennemskuelighed i sundhedsvæsenet.

Det er en stor barriere, at de hjemløse borgere ikke føler sig godt taget imod på hospitalet, fortæller Pia Kjær: ”Nogle giver direkte udtryk for at følge sig frihedsberøvet.”

Forskerne peger på, at den øgede sygelighed blandt hjemløse gør det nødvendigt at sætte fokus på den sundhedsmæssige dimension, når der ydes social støtte til denne gruppe. Blandt andet har man indtil videre gode erfaringer med den såkaldte ACT-indsats, hvor den sociale støtte varetages af et team, der blandt andet omfatter socialpædagoger, sygeplejersker og psykiatere.

Undersøgelsen er finansieret af Helsefonden og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 

Fakta

publikation Hjemløse borgeres sygdom og brug af sundhedsydelser
Forfattere Lars Benjaminsen, Jesper Fels Birkelund, Morten Holm Enemark
Emner Helbred, Udsatte grupper, Hjemløshed, Boligsociale indsatser
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk