SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Få arbejdspladser til udsatte

Del

Der er færre socialøkonomiske virksomheder end hidtil antaget. Og de virksomheder der er, støder ofte på udfordringer i den daglige drift. Trods det ser de alligevel lyst på fremtiden. Det er konklusionen på en ny rapport fra SFI, der går tæt på de virksomheder, der løfter et socialt ansvar.

”Kvinderne kan ikke få arbejde. Det er ikke fordi, at de ikke vil. Det er ganske enkelt fordi, at der ikke er jobs i dagens Danmark til kvinder, der ikke har kompetencer, arbejdsmarkedserfaring og ikke taler dansk.”

Det fortæller Trine Panton, daglig leder af virksomheden Place de Bleu, som ligger på Blågårdsplads på Nørrebro i København. Her opkvalificerer og beskæftiger man indvandrerkvinder gennem produktion af boliginteriør og accessories. Tal fra en netop offentliggjort rapport fra SFI viser, at Place de Bleu er én af kun 129 registrerede socialøkonomiske virksomheder i Danmark. 

Som hos landet andre socialøkonomiske virksomheder, giver man en udstrakt hånd til folk, der ellers var dømt ude af det danske arbejdsmarked. Trine Panton fortæller:
”Hele forretningsidéen var at tage udgangspunkt i det, kvinderne kan og de kulturer, de kommer fra. Man tager inspiration fra kvinderne og transformerer det til et dansk design.”

Begrænset potentiale

Fælles for de socialøkonomiske virksomheder er, at de ser muligheder, og tilbyder en vej ind på arbejdsmarkedet for socialt udsatte grupper. For kvinderne hos Place de Bleu byder hverdagen ofte på udfordringer. En stor del af dem er traumatiserede, er præget af psykiske problemer, har fysiske skavanker og så har de kun begrænsede sprogkundskaber. 

Trods virksomhedernes potentiale for at hjælpe udsatte personer ind på arbejdsmarkedet, så er det dog begrænset hvor mange personer, virksomhederne kan hjælpe. 

Tidligere undersøgelser har anslået, at der var væsentlig flere socialøkonomiske virksomheder. Dermed har man også haft en forventning om, at potentialet for disse virksomheder var stort. Rapporten fra SFI peger dog på, at lovgivningen begrænser hvor mange socialt udsatte, virksomhederne kan beskæftige. 

Hos Place de Bleu oplever man, at man på grund af rimelighedskravet ikke kan tage så mange kvinder ind, som man gerne ville. For de fleste af virksomhederne er det netop rimelighedskravet, der er en hæmsko. Ifølge lovgivningen skal der være fem ordinært ansatte pr. person i virksomhedspraktik eller løntilskud, og der bliver derfor sat store krav til antallet af ansatte i de socialøkonomiske virksomheder.

Udfordringer

I en spørgeskemaundersøgelse lavet i forbindelse med rapporten, har 104 ud af de 129 virksomheder svaret. Her får man et indblik i en virkelighed, der ofte er præget af frustration, bureaukrati og mangelfuld kommunikation.

53 procent af virksomhederne oplyste, at det især er lovgivningen, der giver problemer, mens 42 procent oplever problemer i kommunikationen med kommunen og jobcentrene.
Det er også en problemstilling som Trine Panton kender til. Især i starten var det en stor udfordring, at der ikke var nogle steder, man kunne få hjælp.

Optimistiske virksomheder

Det er dog ikke udelukkende negative toner, der kommer fra virksomhederne. Trods udfordringer ser langt de fleste af virksomhederne lyst på fremtiden. Rapporten viser, at 80 procent af virksomhederne mener, at de kan fastholde det nuværende antal ansatte, og 80 procent har planer om at ansætte flere.

Det tegner et billede af, at virksomhederne kan komme til at udgøre en større del af det private erhvervsliv i de kommende år, hvis lovgivningen ændres.

Fakta

publikation Socialøkonomiske virksomheder i Danmark
Forfattere Frederik Thuesen, Henning Bjerregaard Bach, Karsten Albæk, Søren Jensen, Nadja Lodberg Hansen, Kristina Weibel
Emner Arbejdsmarkedet, Inklusion, Ledighed, Virksomheder
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk