SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Fængsling af forældre kan skade børn

Del

Børn er skjulte ofre, når en far eller mor bliver sendt i fængsel. En ny Campbell forskningsoversigt dokumenterer, at børn har dobbelt så stor risiko for at udvikle psykiske og sociale problemer, hvis deres forældre har været i fængsel, i forhold til børn med mere lovlydige forældre. ”Endelig er der kommet noget nutidigt materiale, der handler om denne udsatte og oversete gruppe,” siger Brian Lund Andreasen fra Landsforeningen SAVN.

Det er ikke altid kun forbryderen, der bliver straffet, når dommeren sender en far eller mor bag tremmer. Ny international forskning viser, at også børnene er i fare for at tage skade. Risikoen for at et barn på længere sigt får psykiske problemer eller adfærdsvanskeligheder er dobbelt så stor for børn med forældre i fængsel, sammenlignet med børn hvis forældre ikke har været inde.

I Danmark oplever over 36.000 børn under 18 år i løbet af deres barndom, at enten far eller mor bliver idømt en ubetinget frihedsstraf. Når en forælder forlader barnet for at afsone en fængselsstraf, har børnene behov for støtte og omsorg. Men børn af forældre i fængsel har længe været en overset gruppe, påpeger forskerne bag Campbell forskningsoversigten.

Den vurdering er Brian Lund Andreasen og Line Dahl Krabsen fra Landsforeningen SAVN enig i. SAVN er et netværk for børn og pårørende til indsatte, og de to mener, at resultaterne af forskningsoversigten understøtter erfaringer fra netværket.

”Når vi modtager børn, som ikke før har fået hjælp, oplever vi dem ofte som indelukkede, kede af det og aggressive,” forklarer Line Dahl Krabsen.

Forskerne bag Campbell forskningsoversigten understreger imidlertid, at selv om der er en klar sammenhæng mellem forældre i fængsel og psykiske og sociale problemer hos deres børn, så kan de ikke sige om det udelukkende skyldes fængslingen. Andre faktorer som dårlige opvækstvilkår kan også spille ind. 

Mangel på oplysning

Men på trods af denne usikkerhed fremhæver forskerne nødvendigheden af, at socialarbejdere og andre praktikere er ekstra opmærksomme på børnenes adfærd, hvis deres forældre kommer i fængsel.

Der findes forskellige teorier om, hvordan oplevelsen af at være skilt fra en forælder kan påvirke børn. Det kan fx skade barnets evne til at knytte sig til andre mennesker. Familiens vilkår kan også blive så forringede pga. indkomsttab og andre negative oplevelser, at barnet udvikler en kriminel løbebane. Der er desuden en øget risiko for, at barnet ender i kriminalitet, fordi der mangler en forælder til at tage sig af barnet. 

De negative følger af forældres frihedsstraf kan eventuelt undgås ved alternative løsninger. Forskerne forslår eksempelvis at man arbejder på at reducere antallet af forældre i fængsel. Det kan ske ved at bruge alternative måder at afsone en frihedsstraf på – fx husarrest, dagbøder, elektronisk overvågning eller intensivt tilsyn. Den slags tiltag vil gøre hverdagen nemmere for barnet, mener forskerne.

Det er forslag, som Brian Lund Andreasen og Line Dahl Krabsen støtter op om. Men de understreger samtidig, at det ikke er nok at sende en forælder hjem med fodlænke og dermed tro, at problemet er løst. Familien behøver ekstra hjælp i form af rådgivning og oplysning, mener stifterne af SAVN. De påpeger desuden, at der er stor mangel på viden i det sociale system:

”Vi oplever tit en rådvildhed blandt socialrådgivere rundt omkring i landet. Vi har efterhånden en del socialrådgivere der kontakter os, netop fordi de ikke ved hvordan de skal agere i forhold til familier, hvor en pårørende fængsles. På dette område så vi meget gerne, at der bliver gjort noget ekstraordinært i form af oplysning, uddannelse eller nogle enkle retningslinjer, som socialrådgiverne kan forholde sig til og arbejde ud fra. Det er jo i rigtig mange tilfælde netop dem, der er den første kontakt til de berørte børn,” lyder det.

Forskningsoversigten samler resultater fra 16 undersøgelser fra Danmark, Sverige, Holland, England, Australien og USA. Nogle af undersøgelserne sammenligner børn med forældre i fængsel med børn helt generelt, hvis forældre ikke er i fængsel. Andre sammenligner børn, der på en række punkter minder om hinanden – fx social baggrund – men hvor den ene gruppe har forældre i fængsel, mens den anden ikke har.

Søg på sfi.dk