SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Færre ældre har behov for hjemmehjælp

Del

Flere ældre føler i dag, at de har et godt helbred og bedre er i stand til at klare sig selv, end tidligere årgange af ældre har følt det. Det viser en rapport fra SFI, som sammenligninger de danske ældre i 1997 med ældre i 2007.

Flere ældre er i dag er bedre i stand til selv at lave deres egen aftensmad, gøre rent i hjemmet eller tage et bad på egen hånd. De ældre har i dag i højere grad, end ældre tidligere havde det, mere overskud og har nemmere ved at tage hånd om hjemmet og sig selv, viser en ny SFI rapport.

De ældre i dag synes at have et bedre helbred end tidligere årgange af ældre, og det betyder, at flere ældre slipper for at have hjemmeplejens bil holdende i indkørslen for at få hjælp til at lave mad eller gjort rent. Det kan de ældre af i dag nemlig i højere grad selv, end ældre kunne for ti år siden.

Rapporten bygger på Ældredatabasen, som indeholder oplysninger om levevilkår for personer i alderen 52-87 år. Oplysningerne er indsamlet hvert femte år i henholdsvis 1997,2002 og 2007. 

Flere ældre klarer sig selv 

Heidi Hesselberg Lauritzen er en af forskerne bag rapporten og fortæller, at behovet for hjemmehjælp afhænger af den ældres evne til at klare sig selv.

”Hvis man som ældre har et dårligt funktionsniveau, er der større sandsynlighed for, at man har eller udvikler et behov for hjemmehjælp. Flere ældre har et godt funktionsniveau i 2007, og vi kan samtidig se, at behovet for hjemmehjælp hos de ældre er faldende,” siger Heidi Hesselberg Lauritzen.

Når man vurderer den ældres funktionsniveau, ser man på, om den ældre er i stand til at klare en række dagligdags aktiviteter som at klippe tånegle, tage tøj af og på eller kan gå på trapper. 

Ældre mere aktive

Selvom rapporten ikke har afdækket årsagerne til de ældres bedre helbred, er der alligevel udviklinger i samfundet, som kan pege i en bestemt retning. Rapporten viser, at flere ældre i dag bruger mere af deres fritid på at få rørt kroppen igennem fritidsaktiviteter.

”Det er efterhånden en samfundstendens, at folk er mere sundhedsbevidste i forhold til deres helbred, og det kunne tyde på, at de ældre i den seneste interviewrunde er mere bevidste om at holde sig sunde og aktive,” siger Heidi Hesselberg Lauritzen. 

Hjem kære hjem 

Ud over et bedre helbred og en stigende aktivitet samt mindre behov for hjemmehjælp hos de ældre belyser rapporten også de danske ældres ressourcer og behov ud fra boligforhold og det sociale netværk.

Det fremgår fx, at de ældre i dag har nemmere ved at få nye venner, de er kommet mere med på internetbølgen og benytter sig i stigende grad af e-mails til at holde tæt kontakt med deres børn.

Færre ældre end tidligere kommer på plejehjem og bliver i stedet boende i eget hjem længere ind i alderdommen, som til dels skyldes de ældres generelt set forbedrede helbredssituation.

Fakta

publikation Ældres ressourcer og behov
Forfattere Heidi Hesselberg Lauritzen, Rikke Nøhr Brünner, Pia Thomsen, Miriam Wüst
Emner Ældre, Levevilkår
Forskningsemne Ældres levevilkår

Søg på sfi.dk