SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Fastholdelse giver fokus

Del

”Hos os er det der med at sætte borgeren i centrum ikke en floskel, men faktisk hele pointen med arbejdet”, fortæller Steen Østergaard. Han er chef for Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter, der arbejder med at styrke hjælpen til danskere, der bliver ramt af en arbejdsskade. Og det nytter, viser en ny SFI-rapport.

Når en dansker kommer alvorligt til skade i forbindelse med sit arbejde, går flere systemer sideløbende i gang: Arbejdspladsen, fagforeningen, forsikringsselskabet og kommunen engagerer sig alle i sagen – og selvom alle er enige om, at det bedste for både menneske og samfund er at blive så rask som mulig og komme tilbage i arbejde, er det ikke altid sådan, det ender. En arbejdsskadesag handler nemlig både om helbred, psykologi, jura og økonomi, og der er stærke og undertiden modsatrettede interesser på spil blandt de mange instanser omkring borgeren.

Det er her, Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter kommer ind i billedet. Centret blev oprettet i 2008 for satspuljemidler og har netop til formål at stille sig i midten af de mange aktører og få systemerne til at spille bedre sammen – med det formål at få så mange arbejdsskaderamte som muligt tilbage i arbejde. 

Og det hjælper. I hvert fald vurderer både arbejdsgivere, fagforeninger, forsikringsselskaber og kommuner, at centret overvejende gør en positiv forskel.  Det viser en ny SFI-rapport, bygget på 20 interviews med folk, der repræsenterer en af de fire aktører og som alle har været involveret i konkrete sager med Fastholdelsescentret.

Rundbordssamtaler

Centret fokuserer på de komplicerede arbejdsskadesager, hvor der er risiko for, at borgeren ikke kan vende tilbage til den type arbejde, han eller hun havde før. Alle – både kommune, arbejdsgiver, borgeren selv eller andre involverede i sagen – kan henvende sig til centret og bede om hjælp. 

Sidste år tog centret imod ca. 1000 nye sager. Dertil kommer 1000 ældre sager, der endnu ikke er afsluttet. En sag kan køre i op til 4-5 år, og centret følger den hele vejen, fortæller Steen Østergaard, som er chef for centret:

”Nogle sager knytter vi en fast medarbejder til, som er med i hele forløbet og fx rejser ud til kommunen og tager en rundbordssamtale med borgeren og alle parterne i sagen, for at se hvor knasterne er og hvordan vi skal komme videre. Andre sager følger vi på afstand og sørger for at følge op på kontakten mellem parterne. Det vigtige er, at borgeren har overblik over handlemulighederne, og at alle aktører ved, hvor hinanden står og hvad de hver især skal bidrage med”, forklarer Steen Østergaard.

Særligt muligheden for rundbordssamtaler er blevet taget godt imod, viser rapporten. Flere interviewede fremhæver også det positive i, at centeret har mulighed for at træffe midlertidige afgørelser om erstatning, der kan sikre at borgeren ikke havner i et økonomisk tomrum på grund af arbejdsskaden. 

”Vores erfaring er, at selvom der er forskellige interesser i spil, kan alle mødes om det fokus, der handler om at få borgeren tilbage i arbejde. En arbejdsskadesag ender alt for ofte med et fleksjob eller en førtidspension, og det er ikke er optimalt udfald for nogen parter, hverken personligt eller økonomisk. Det er der, vi prøver at gå ind og hjælpe”, fortæller Steen Østergaard.  

Ris og ros

Det er Arbejdsskadestyrelsen selv, der har bestilt rapporten, og for Steen Østergaard er den selvfølgelig positiv læsning.

”Den bekræfter jo vores fornemmelse af, at vi har fat i noget, der virker. Og så giver den et godt overblik over alle aktørernes holdninger, både det positive og negative,” siger han.

For der er også tidsler i de roser, aktørerne afleverer til centret. Alle har ønsker og forslag til, hvordan netop deres samarbejde med centret kunne forbedres, og de input vil centret nu arbejde videre med. 

Derudover fremhæver mange af de interviewede, at der stadig opstår regelsammenstød i arbejdet med en arbejdsskadesag – særligt mellem sygedagpengeloven og arbejdsskadeloven, der kan komme i konflikt og trække i forskellige retninger. Det kan centret ikke forhindre, og det kan skabe store problemer for den borger, der er blevet ramt af en skade. Det aspekt handler om lovgivning og politik, mener Steen Østergaard, som der skal arbejdes videre med i de relevante ministerier og blandt dem, der arbejder med lovgivningen på området. 

Fakta

publikation En vurdering af Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter
Forfattere Klara Nilsson, Helle Holt
Emner Arbejdsmarkedet
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk