SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Flere i fleksjob i Midtjylland

Del

Mens andelen af beskæftigede personer med handicap er nogenlunde den samme i hver af landets fire beskæftigelsesregioner, så er der i beskæftigelsesregion Midtjylland forholdsvis klart flere personer med handicap, der er ansat på særlige vilkår, end i de øvrige regioner.

SFI har siden 2002 undersøgt beskæftigelsesudviklingen i Danmark for personer med handicap, og i den forbindelse foretages også hvert andet år en afrapportering af de regionale forskelle i udviklingen.

Rapporten Handicap og beskæftigelse i 2012 – regionale forskelle er netop udkommet, og den viser, at der på en række af de undersøgte områder ikke er nævneværdige forskelle på landets fire beskæftigelsesregioner. Rapporten ser bl.a. på, hvor stor en andel af personer med handicap, der er i beskæftigelse, og på hvor mange der er ansat på særlige vilkår. Desuden belyser rapporten, hvordan holdningerne er hos de ansatte til at arbejde sammen med personer med handicap.

Færrest på Sjælland – flest i Midtjylland

Et af de områder, hvor der ikke er regionale forskelle er, når det gælder andelen af beskæftigede blandt personer med handicap. Den er nogenlunde den samme for landets fire beskæftigelsesregioner, knap 44 pct. Men ser man på andelen af beskæftigede personer med handicap, der er ansat på særlige vilkår, dvs. hovedsagelig fleksjob, så er der forskelle. Beskæftigelsesregion Sjælland har færrest – ca. 15 pct. – mens Beskæftigelsesregion Midtjylland har flest – over 26 pct.

Regionale forskelle på arbejdspladser

Rapportens opgave er at beskrive de regionale forhold, og den rummer derfor ikke en analyse af, hvad der kan ligge til grund for forskellen i fleksjobansatte. Men Birgit Hagen, der repræsenterer Danske Handicaporganisationer i Det regionale beskæftigelsesråd region Midtjylland, mener, at strukturelle forskelle i sammensætningen af arbejdspladser kan være med til at forklare forskellen i antallet af fleksjobbere, og det samme kan virksomhedernes ønsker om at fastholde medarbejdere, som ikke længere kan arbejde på almindelige ansættelsesvilkår.

”Arbejdsmarkedet i Region Midtjylland har i mange år været præget af forholdsvis arbejdskraftnedslidende virksomheder inden for industrien, fx jern- og metalindustri og tidligere især arbejdskraftintensive virksomheder som fx inden for tekstilbranchen, hvor der har været mange syersker. Sammensætningen af virksomheder og industri har nok betydet, at der er blevet flere nedslidte og skadede medarbejdere end i de øvrige beskæftigelsesregioner i landet,” siger Birgit Hagen og tilføjer:

”Der har generelt været stor velvillighed blandt virksomhederne i regionen for at fastholde nedslidte og skadede medarbejdere på arbejdspladserne, fx gennem tilbud om ansættelse på særlige vilkår. Fra jobcentrene er der også gjort et stort stykke arbejde for, at folk kan bevare tilknytningen til deres arbejdsplads, selv om de ikke længere kan honorere fuld arbejdstid. Og det er jo positivt.”

Fakta

publikation Handicap og beskæftigelse i 2012. Regionale forskelle
Forfattere Marie Møller Kjeldsen, Jan Høgelund
Emner Handicap, Helbred, Beskæftigelse, Inklusion
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk