SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Flere skal opdage supplerende arbejdsmarkedspension

Del

Kun godt hver tredje førtidspensionist benytter sig af muligheden for at spare op til alderdommen via den såkaldte supplerende arbejdsmarkedspension. Det skal der gøres noget ved, mener Pensionsstyrelsen, der har bedt SFI undersøge, hvad den ringe tilslutning skyldes.

Siden 2003 har førtidspensionister haft mulighed for at spare op til alderdommen via den såkaldte supplerende arbejdsmarkedspension. For en relativt beskeden indbetaling på 153 kroner om måneden kan førtidspensionisten spare 459 kroner op til pensionen. Staten lægger nemlig to kroner oveni for hver krone, borgeren selv indbetaler til ordningen.

Alligevel benytter kun godt hver tredje førtidspensionist ordningen, og det er ærgerligt, mener Pensionsstyrelsen. Her har man derfor bedt SFI afdække, hvem der benytter ordningen og hvordan man kan få flere til at sige ja tak til det gode tilbud. Resultatet er nu samlet i en ny rapport.

De stærkeste bruger ordningen

Og rapporten giver et klart billede af de kommende udfordringer, fortæller kontorchef Bent Nielsen fra Pensionsstyrelsen. Han har været med til at bestille rapporten og har siddet i SFI’s følgegruppe på projektet.

”Rapporten bekræfter på mange måder, hvad vi havde forventet i forhold til hvilke typer førtidspensionister, der tilmelder sig”, siger Bent Nielsen. ”Og på den ene side er det jo en succeshistorie, at der samlet set er flere tilmeldte, end vi oprindeligt havde skønnet, men på den anden side kan vi se, at der er stor variation kommunerne imellem med hensyn til, hvor mange der er tilmeldt.”

Rapporten viser, at det typisk er de mest ressourcestærke førtidspensionister, der bruger ordningen. De har ofte et højt uddannelsesniveau, havde en god løn før de fik førtidspension, og er typisk gift og etnisk danske. Og så er et flertal af dem førtidspensionister efter den nye ordning, og har altså fået tilkendt pensionen efter 2003.

På landsplan er 35 % af alle førtidspensionister tilmeldt den supplerende arbejdsmarkedspension, men lokalt svinger tallet fra 20 % tilmeldte i Herlev til 46 % i Svendborg.

Mangler information

To tredjedele af landets førtidspensionister er altså ikke tilmeldt ordningen, og det skyldes for en stor del, at de mangler information, påpeger rapporten. SFI har interviewet knap 1000 førtidspensionister, der ikke indbetalte til den supplerende arbejdsmarkedspension, og af dem kunne halvdelen ikke huske at have hørt om ordningen. Blandt dem, der kendte pensionsordningen, men ikke var tilmeldt, havde halvdelen fravalgt den på grund af manglende information. 

Det er kommunernes ansvar at informere om ordningen, men opgaven er ikke højt prioriteret, viser tallene: Seks ud af ti kommuner bruger mindre end et kvarter pr. førtidspensionist på at gøre opmærksom på muligheden. De fleste kommuner informerer via et brev eller skema.

”Vi ved godt, at der i kommunerne er en vis forsigtighed med at vejlede om fordelene ved at tilmelde sig ordningen” , fortæller Bent Nielsen fra Pensionsstyrelsen. Selvom vi har gennemført forskellige initiativer for at sikre, at ordningen bliver tilbudt, viser rapporten jo, at der i nogle kommuner bliver gjort for lidt for at forklare borgerne, hvad det her egentlig handler om”.

Fra efteråret 2012 overgår udbetalingen af bl.a. førtidspensioner til det nyetablerede Udbetaling Danmark, som ATP skal administrere. Det vil skabe nogle nye muligheder for en mere ensartet og professionel rådgivning, vurderer Bent Nielsen. 

”Og SFI’s rapport gør os jo i stand til at fokusere vores kræfter på de grupper, der har behov for mere information om, hvad ordningen går ud på, og hvad de får for et ganske lille månedligt bidrag”, slutter han.

Fakta

publikation Supplerende arbejdsmarkedspension.
Forfattere Anna Amilon
Emner Arbejdsmarkedet, Pension, Beskæftigelse
Forskningsemne Ældres levevilkår

Søg på sfi.dk