SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Flere undervisningstimer hjælper de svageste elever

Del

Det styrker elevernes faglige færdigheder, når de får flere timer i fx dansk og matematik, viser den nyeste forskning på området. Et nyt SFI Tema samler forskningsresultaterne, men påpeger også en række forbehold.

Folkeskolen undergår i disse år en række forandringer med det formål at skabe ”verdens bedste folkeskole.” Der er bl.a. indført længere skoledage, og danske skoleelever er nu blandt dem, der modtager flest undervisningstimer i sammenligning med de øvrige OECD-lande.  

Der har historisk set været tvivl om, hvorvidt flere undervisningstimer gavner eleverne. Nyere forskning på området viser dog, at flere timer i et fag har en klar positiv effekt på elevernes faglige præstationer. Et nyt SFI Tema samler trådene og præsenterer konklusionerne fra en række af disse studier.

Mangler viden om reformeffekt

Generelt viser studierne, at flere undervisningstimer – med det samme faglige indhold som de eksisterende – hjælper eleverne til bedre faglige resultater. Andengenerationsindvandrere og børn af lavt uddannede forældre er blandt dem, der har mest gavn af flere timer, viser bl.a. resultater fra PISA. Der er dog også forbehold.

Forskningen viser nemlig også, at der mangler viden om timetallets betydning for andre forhold, så som elevernes trivsel. Det er også usikkert, om flere undervisningstimer gavner alle typer af elever lige meget.

Desuden findes der pt. ingen studier, som ser direkte på effekten af den længere og mere varierede skoledag, som blev indført i forbindelse med folkeskolereformen i 2014. Ikke desto mindre peger resultaterne på, at man kan skrue på timetallet og få bedre resultater – men forholder sig ikke til, hvordan tiden bør bruges.

Om SFI Tema

SFI Tema er en ny udgivelsesrække fra SFI, som i kort form samler den nyeste viden på et givent område og diskuterer forskningsbaserede handlemuligheder for politik og praksis. Du kan læse hele temaet om ”Undervisningstimer og elevpræstationer” her

Fakta

publikation Undervisningstimer og Elevpræstationer
Forfattere Vibeke Myrup Jensen, Kasper Skou Arendt
Emner Skole og uddannelse, Skolegang
Forskningsemne Skole og uddannelse

Søg på sfi.dk