SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Førtidspensionist i job igen

Del

Omkring 240.000 danskere er på livsvarig førtidspension på grund af nedsat arbejdsevne. Men hver femte vil gerne i job igen. Førtidspensionisterne må dog selv tage initiativet. Systemet stiller ikke krav om jobsøgning.

Lise er 34 år, bosat i Århus og førtidspensionist. Hun arbejdede tidligere som pædagog, men gik i 2002 ned med stress pga. mobning på arbejdspladsen. Det udløste i 2005 en førtidspension. Hun havde svært ved at acceptere sin sygdom, og at førtidspensionen var det bedste for hende på det tidspunkt. Efter godt to år begyndte hun igen at få tanker om muligheden for at komme i gang igen og komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Arbejdet er for mange en del af en normal tilværelse

Hun er langt fra et særsyn blandt gruppen af førtidspensionister. Af årbogen Virksomheders sociale engagement 2010, som SFI står bag, fremgår det, at hver femte førtidspensionist uden beskæftigelse godt kan tænke sig at få et arbejde. Grunden til dette er et udtalt ønske om at leve en normal tilværelse. Og en normal tilværelse i Danmark er for mange ensbetydende med, at man har et arbejde.

Spørgsmålet er så, om de faktisk kan klare et arbejde. Førtidspensionisterne mener selv, at de største barrierer for at få et job ligger hos dem selv og ikke på arbejdspladserne. Det er deres fysiske og psykiske handicap, der er afgørende for, at de ikke er i beskæftigelse og ikke er i fleksjob, men i stedet er tilkendt førtidspension. 4831 personer er ansat i skånejob.

Skånejob eller deltidsarbejde er muligheder – ikke krav

Førtidspension er i dag en livsvarig ydelse, som kan tildeles til personer, der ikke er i stand til at arbejde i ordinære job eller i støttede job som fleksjob. Der er ikke noget krav om, at førtidspensionister skal forsøge helt eller delvis at genindtræde på arbejdsmarkedet. Der er heller ikke nogen, der har pligt til at agere aktivt i forhold til førtidspensionisternes jobmuligheder. Men ønsker man selv som førtidspensionist at arbejde mere eller mindre, er muligheden til stede, men kan kun ske på eget initiativ.

Dette kan blive ændret, hvis man reformerer lovgivningen på området. Der er fra politisk side ønsker om at fravige de livsvarige førtidspensioner og åbne mulighed for, at man kan revurdere arbejdsevnen hos førtidspensionsmodtagere efter en årrække. 

En sårbar gruppe, der kræver hensyn og tolerance

Det er førtidspensionisternes handicap, der skal tages hånd om i forhold til at øge deres beskæftigelsesmuligheder. Og der er tale om en sårbar gruppe. Det betyder også, at virksomheder, der har en førtidspensionist ansat eller overvejer at ansætte en i et skånejob, må være forberedt på, at det kræver særlige hensyn eller måske medfører problematiske forhold. Arbejdsnedsættelsen er jo betydelig, og den kan være af både psykisk og fysisk karakter.

”Vi skal huske, at der er en grund til, at folk har fået førtidspension. Det er ikke en foræring, Man skal igennem en benhård vurdering med arbejdsprøvelse og revalidering, før man eventuelt kan blive erklæret uarbejdsdygtig og berettiget til førtidspension. Det er ikke nemt at få førtidspension. Så bliver man tilkendt førtidspension, så er det fordi, man har en varig nedsættelse af arbejdsevnen, så man ikke kan arbejde i almindelige job eller i fleksjob”, siger seniorforsker Helle Holt, der har ledet SFI’s undersøgelse af virksomhedernes sociale engagement.

Vejen ind i et job kan derfor meget vel være vanskelig og krævende for en førtidspensionist.

Noget at stå op til

Lise kontaktede spillestedet Vestergade 58, da hun vidste, at de benyttede sig af frivillig arbejdskraft til fx at passe baren og garderoben. Det viste sig at være en god idé for hende.

”At arbejde i Vestergade 58 var rigtig godt for mig, fordi det var en måde at komme i gang på, og det var uforpligtende. Man får jo ikke løn for at være der. Men man kommer alligevel ud”, siger hun.

På et tidspunkt blev hun gjort opmærksom på, at Århus Kommune havde afsat puljemidler til at få flere førtidspensionister i arbejde. Hun kontaktede kommunen og fik tilbudt et job som telefonpasser på en skole et par timer hver eftermiddag. Det var en god start på at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Hun søgte siden gennem et jobopslag en stilling som butiksassistent i en tøjbutik og blev timeansat 12 timer om ugen.

Lise fortæller sin historie i en video på websiden http://www.foertidspensionister-i-job.dk, om det at blive førtidspensionist, men samtidig have lysten til at arbejde og til at bidrage med det, hun kan give. Websiden er en del af Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde, som er et led i regeringens handicapstrategi Handicap og Job fra 2009. 

Søg på sfi.dk