SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Førtidspensionister kommer bagest i køen

Del

Medarbejdere i tre jobcentre oplever et stort tidspres i arbejdet med beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap. Det betyder, at indsatser, der er underlagt tidsrammer og statslig refusion til kommunen, prioriteres først. Det kan gå ud over fagligheden og kvaliteten i den indsats, der ydes for at få borgere med handicap i arbejde.

SFI har interviewet 12 medarbejdere i tre jobcentre om deres syn på beskæftigelsesindsatsen over for sygedagpengemodtagere og førtidspensionister med handicap.

Aktivering giver kommunen mere i kompensation fra staten

Medarbejderne i jobcentrene oplever, at de er underlagt et meget stort tidspres i deres sagsbehandling. I sygedagpengesager er det bl.a. et lovkrav, at kommunen skal følge op inden for 9 uger. Aktivering af sygemeldte er et andet forhold, der tager jobcentermedarbejdernes fokus. Statens refusion til kommunen er på 65 pct., hvis den sygemeldte er kommet i aktivering, men kun 35 pct., hvis den sygemeldte ikke er. Det medfører, at medarbejderne prioriterer ressourcerne på at få de sygemeldte i aktivering eller i job. Og det tager ressourcer fra andre tiltag.

”Der er fokus på rettidighed, der er fokus på, at kommunen skal have refusionerne, og det gør, at der også er meget mere fokus i sagsbehandlernes bevidsthed på sygedagpengemodtagerne. ... Der ligger jo ikke noget krav om, at førtidspensionisterne skal ud og være aktive”, siger seniorforsker Jan Høgelund, der har ledet undersøgelsen. 

Førtidspensionister må selv tage initiativ

De interviewede medarbejdere i jobcentrene fortæller, at beskæftigelsesindsatsen over for førtidspensionister bliver nedprioriteret. Der er ikke ressourcer til opsøgende arbejde over for denne gruppe. Indsatser afhænger af initiativ fra førtidspensionisterne selv. Men jobcentermedarbejderne mener, at netop det oplysende og opsøgende arbejde vil kunne styrke førtidspensionisternes tilknytning til arbejdsmarkedet. 

”Førtidspensionisternes sag er mere eller mindre afsluttet. Så sagsbehandlerne laver ikke noget opsøgende arbejde i forhold til fx at prøve at få førtidspensionister ind i en løntilskudsstilling. Når førtidspensionisterne selv henvender sig, støtter sagsbehandlerne dem så vidt muligt til at finde løntilskud. Men selv i de tilfælde har jobcentermedarbejderne sjældent tid til at udføre opsøgende arbejde i forhold til at finde konkrete løntilskudsstillinger, fordi ressourcerne og fokus er på sygedagpengemodtagerne,” siger Jan Høgelund.

Undersøgelsen viser også, at medarbejderne på de tre jobcentre ikke altid har kendskab nok til de forskellige handicapkompenserende ordninger, og hvordan de kan bruges. Ofte anvender de kun få af ordningerne.

Alt i alt efterlyser medarbejderne på jobcentrene flere ressourcer til at kunne løfte deres beskæftigelsesfremmende indsats og kvaliteten af den.

Fakta

publikation Sygemeldte og førtidspensionister med handicap: Jobcentermedarbejderes perspektiver på jobcentrenes indsats
Forfattere Jan Høgelund, Mette Kirstine Tørslev, Kristina Weibel
Emner Handicap, Ledelse, Beskæftigelse, Ulighed, Kontanthjælp
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk