SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Fokus på inklusion i grundskolen

Del

I 2015 skal der være 10.000 færre elever i specialskoler og –klasser. Hvordan man kommer i mål med den ambition, skal en forløbsundersøgelse om inklusion af elever med særlige behov kaste lys over.

Knap 12 procent af de danske skoleelever modtog i skoleåret 2011/2012 specialundervisning. Det tal skal nedbringes betragteligt. Men hvordan øger man inklusionen for elever med særlige behov? Og hvordan sikrer man, at de elever, der ikke har behov for ekstra undervisning, ikke føler sig oversete? Det skal en ny forløbsundersøgelse fra SFI give svarene på.

Forløbsundersøgelsen vil sætte fokus på elevernes egne oplevelser med inklusion. Her vil der ikke kun være fokus på elever med særlige behov, men også de øvrige elever. 

Inklusionspanel

Projektet der løber over de næste knap fire år, skal give kommuner og skoler en bedre forståelse for, hvordan de kan planlægge undervisningen, så der er fokus på inklusion. Som en del af undersøgelsen, vil der blive etableret et inklusionspanel. Her vil der deltage 16.000 elever, som over de næste tre år vil blive interviewet. Af dem vil 4.000 elever blive koncentrationstestet. 

Undersøgelsen vil især have fokus på elevernes egne oplevelser af inklusion. Derfor vil interviews tage udgangspunkt i blandt andet elevernes erfaringer med inklusion, deres motivation, deltagelse i undervisningen, trivsel og faglige udvikling. 

For at følge elevernes udvikling vil dataindsamlingen finde sted én gang hvert halve år. Seniorforsker hos SFI Beatrice Schindler Rangvid, der er projektleder på forløbsundersøgelsen fortæller, at det vil give rig mulighed for at følge inklusionsprocessen. Desuden giver datagrundlaget mulighed for at udføre effektanalyser, så man kan få et indblik i, hvad der virker i inklusionsindsatsen.

Bedre planlægning af undervisning

Den endelige rapport, der ventes færdig i 2016, skal hjælpe kommuner, skoleledere og lærere med at planlægge undervisningen, så inklusionen foregår på en måde, der er mest fordelagtig for både elever med særlige behov og de øvrige elever i klasserne.

Undersøgelsen bliver gennemført i samarbejder med Aarhus Universitet og SFI Survey, der begge er underleverandører.

Søg på sfi.dk