SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Fokus på problemer hjælper politiet

Del

Problemorienteret politiarbejde hjælper politiet til at prioritere arbejdet. En ny Campbell forskningsoversigt viser, at problemorienteret politiarbejde reducerer kriminalitet. Modellen er meget brugt i Danmark – bl.a. i indsatsen mod bander – og her har man også gode erfaringer.

Med problemorienteret politiarbejde fokuserer politiet på ”problemer” i stedet for på den enkelte anmeldelse eller den enkelte kriminelle hændelse. Problemorienteret politiarbejde forudsætter, at politiet proaktivt udvikler nye måder at tackle kriminalitet på, der bygger på grundige analyser af de bagvedliggende årsager. Når de er identificeret og analyseret, kan man målrette arbejdet og løse problemerne.

En ny Campbell forskningsoversigt viser, at problemorienteret politiarbejde reducerer kriminalitet. Forskningsoversigten viser desuden, at problemorienteret politiarbejde er effektivt over for forskellige typer af kriminalitet i forskellige situationer.

Prioritering af arbejdet

Frank Reuter, der til daglig er central vagtleder i Nørrebro Lokalpoliti, forklarer, at metoden især bliver brugt af lokalpolitiet i Danmark. Han mener, det er en fordel, at modellen kan bruges til at fokusere og prioritere politiets arbejde:

”Vi kan hurtigt lægge et enormt tryk på det problem, som vi har udpeget. Det er meget vigtigt, at du har lokal feeling med området og i forvejen kender de samarbejdspartnere, du skal have med ind i projektet. På den måde kan politiet også slippe projekter, og lade dem med de rette kompetencer videreføre det,” understreger Frank Reuter.

Politiet hænger ikke på den alene
Implementering af problemorienteret politiarbejde betyder, at politiet skal arbejde med en bred vifte af samfundsproblemer ud over kriminalitet, herunder sociale problemstillinger. Politiet skal bl.a. benytte sig at kommunale tilbud og lokale kræfter og indgå i et tværfagligt samarbejde med fx socialforvaltningen. Og det er en styrke, forklarer Frank Reuter:

”Modellen er god, fordi det ikke er politiet, der ’hænger på den’ alene. Det handler om at prioritere og udnytte sine resurser så effektivt som muligt. Det er vigtigt, at vi ikke bruger for meget krudt på noget, vi i sidste ende egentlig ikke helt har kompetence til at føre ud i livet,” pointerer vagtlederen.

Brugt mod bander

Forskningsoversigten viser, at problemorienteret politiarbejde er effektivt på tværs af forskellige typer kriminalitet, og i særligt grad når arbejdet fokuserer på specifikke områder eller former for kriminalitet. 

På Nørrebro har modellen bl.a. været brugt gennem SSP-samarbejdet i indsatsen mod bandekriminalitet, forklarer Frank Reuter:

”Her går SSP-medarbejderne ind og analyserer på situationen med et hav af samarbejdspartnere. Spørgsmålet er: ’Hvad kan vi gøre for at forhindre, at de unge under 18 år bliver en del af den her voksenkonflikt?’ Det er problemorienteret politiarbejde, man sætter i gang på det område,” siger Frank Reuter.

Den systematiske forskningsoversigt bygger på 10 undersøgelser udført i amerikanske byer og boligområder i Storbritannien. 

Søg på sfi.dk