SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Fokus på skilsmissebørn i etniske minoritetsfamilier

Del

Flere undersøgelser har påvist, at skilsmisseraten blandt danskere med etnisk minoritetsbaggrund stiger. Men hvor mange børn, der påvirkes af skilsmisserne – og hvordan deres vilkår bliver efter bruddet – har forskerne kun meget begrænset viden om. Et nyt projekt fra SFI og Børns Vilkår vil sætte fokus på området.

Et nyt forskningsprojekt undersøger for første gang etniske minoritetsbørns oplevelser og problemer i forbindelse med skilsmisser i Danmark.

Og behovet for ny viden er stort, for vilkårene for børnene er ofte anderledes sammenlignet med mange danske familier. Det fortæller seniorforsker Anika Liversage, der sammen med seniorforsker Mai Heide Ottosen skal gennemføre forskningsprojektet, som er finansieret af Egmont Fonden.

”I mange af de etniske minoriteters oprindelseslande eksisterer der en forventning om, at ægtefolk ikke bliver skilt, specielt hvis de har børn. Vælger parret alligevel at blive skilt, vil der hyppigt være et stigma forbundet med det. Og modstanden vil ofte være stor, både fra forældre og andre tætte familiemedlemmer. Derudover viser vores indledende analyser, at fraskilte etniske minoritetsbørn har mindre kontakt med deres fædre og mindre velorganiserede samværsordninger. Der findes også eksempler på, at børn bliver en del af en kamp om opholdstilladelse. Alle disse forhold gør, at en del børn står i en vanskelig situation,” forklarer Anika Liversage.

Flere med indvandrerbaggrund bliver skilt

Tidligere undersøgelser tyder på, at flere og flere danskere med minoritetsbaggrund bliver skilt. Som en mulig forklaring peger forskerne på den danske velfærdsmodel, som gør det muligt for kvinderne at tage en uddannelse og blive selvforsørgende. Forholdene i Danmark giver også kvinderne et økonomisk sikkerhedsnet og dermed en mulighed for at leve et liv uden for ægteskabet.

I de lande, som de etniske minoritetsfamilier oftest kommer fra – fx Tyrkiet, Irak, Libanon og Pakistan – hersker der typisk normer omkring ægteskabet, der er meget anderledes end de danske, fortæller Anika Liversage:

”Den europæiske forløbsundersøgelse European Values Study, som senest har indsamlet oplysninger i 2008, handler blandt andet om, hvor acceptabelt der er at blive skilt. På en skala fra ét til ti svarer vi i Danmark ”otte”. I Tyrkiet svarer de eksempelvis ”tre”. Så der kan man se, at der altså er nogle forskelle i opfattelsen af skilsmisser,” understreger Anika Liversage.

Forskerne arbejder ud fra en antagelse om, at mange minoritetsgrupper bliver påvirket af normer og praksis fra deres oprindelsesland og lokale minoritetsfælleskaber. Påvirkningerne fra danske forhold har dog også en væsentlig indflydelse, og de forskellige opfattelser og normer kan skabe store konflikter i familien.

Ny viden til fagpersoner og forældre

Projektet har gjort det klart, at der både mangler statistisk viden og indsigt i forholdene omkring skilsmisser i etniske minoritetsfamilier i Danmark – og ikke mindst viden om, hvordan vilkårene er for børn i sådanne familier.

”Den viden, vi producerer, vil blandt andet komme ud via informationsmateriale til fagfolk. Hele idéen til projektet kommer faktisk fra Børns Vilkår, der har erfaret, at mange fagfolk efterspørger viden om den situation børnene står i, så de bedre kan hjælpe dem. Og det er der vi gerne vil være med til at klæde fagfolkene bedre på. Vi vil også lave en folder til forældrene på tre forskellige sprog”, siger Anika Liversage.

Målgruppen for informationsmaterialet er netop dem, forskerne nu er i gang med at interviewe. Forskerne regner med at interviewe mindst 30 børn med etnisk minoritetsbaggrund og et tilsvarende antal forældre. Undersøgelsen vil også trække på registerdata og survey-informationer om skilsmisser blandt etniske minoriteter. Derudover interviewer forskerne en bred vifte af fagfolk inden for statsforvaltningen, folkeskoler, sundhedspersonale og etniske konsulenter. Interessen for projektet har været stor fra alle faggrupper, understreger Anika Liversage.

Undersøgelsen forventes færdig i 2014. 

Fakta

publikation Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund
Forfattere Mai Heide Ottosen, Anika Liversage, Rikke Fuglsang Olsen
Emner Børn og unge, Familie, Integration, Kriminalitet, Familiemønstre, Skilsmisse, Efterkommere, Etniske minoriteter, Familiebaggrund, Flygtninge, Indvandrere, Levevilkår
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk