SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Folkeskolereform: Pigerne og de ældste elever er sværest at få op af stolen

Del

Oliver – og særligt Mira – fra 9. klasse skal op af stolen og røre sig noget mere i løbet af en skoledag. Med den nye skolereform skal der nemlig større fokus på fysisk aktivitet i skolen. Reformens mål er, at eleverne i gennemsnit skal bevæge sig 45 min. i løbet af en almindelig skoledag, og det gælder for alle klassetrin. Et år efter at reformen er trådt i kraft, er der et stykke vej igen – især for pigerne på de ældste klassetrin.

SFI har netop udgivet den første måling af folkeskoleelevernes oplevelse af skoledagen, som den så ud et lille års tid efter folkeskolereformen. Rapporten er del af et større evaluerings- og følgeforskningsprogram om reformen, igangsat af Undervisningsministeriet. Reformens mål om mere motion og bevægelse i løbet af skoledagen skal der arbejdes differentieret med, viser den nye undersøgelse, for der er stor forskel på, hvor meget eleverne rører sig.

De ældste elever er sværest at få op af stolen

Alder betyder en hel del for, hvor meget eleverne er fysisk aktive i skolen. Jo ældre eleverne er desto mindre fysisk aktive er de i løbet af en almindelig skoledag. Det kan der være flere grunde til, mener seniorforsker Chantal Pohl Nielsen, der er en af de forskere, der har stået for undersøgelsen: ”Det er måske knap så lige til at inkorporere fysisk aktivitet som en del af den faglige undervisning i de ældste klassetrin. I de små klasser kan man fx hoppe et regnestykke – det skal nok gøres på en lidt anden måde for at være meningsfyldt i undervisningen af de større elever.”

Forskellen kan også skyldes, at de ældste elever bliver inde i frikvartererne, og derfor ikke får sig rørt så meget som de mindre elever. I undersøgelsen skelnes der ikke mellem, hvor stor en del af den fysiske aktivitet, der foregår i selve undervisningen, og hvad foregår i frikvarterene. Det vil forskeren gerne have uddybet i den næste rapport:

”Det er formentlig et element af begge dele. Næste gang vil vi gerne spørge eleverne om hvor meget de bevæger sig i løbet af selve undervisningen og hvor meget det sker i frikvarterne. Så kan vi sige noget mere præcist om, hvad der er lærerstyret aktiviteter, og hvad der sker på eget initiativ i pauserne,” siger Chantal Pohl Nielsen.

Pigerne efter drengene – i skolen, men ikke i fritiden

Der er også forskel på kønnene. Drengene er mere fysisk aktive end pigerne og kønsforskellen øges med alderen. I 9. klasse er over halvdelen af pigerne fysisk aktive i mindre end et kvarter om dagen i skoletiden – det samme gør sig gældende for 36 pct. af drengene i 9. klasse.

Eleverne er generelt noget mere aktive i deres fritid, og der er ikke de samme alders- og kønsforskelle, som man umiddelbart ser i skolen. ”Det er meget interessant, at de køns- og aldersforskelle vi finder ift. hvor meget eleverne bevæger sig i skolen stort set ikke findes i fritiden,” mener forskeren.

”Derudover kan vi også se, at de elever, der godt kan lide at være fysisk aktive i skolen, også godt kan lide at være mere aktive i fritiden. Det er derfor vigtigt, at man på skolerne gør noget ud af, at det bliver sjovt og engagerende at være fysisk aktiv - især på de ældste klassetrin og især for pigerne,” mener Chantal Pohl Nielsen.

En lille gruppe kræver særlig opmærksomhed

Undersøgelsen viser også, at der er en mindre gruppe, som er meget fysisk inaktive både i skolen og i fritiden. Det er samtidig elever, som ikke trives særlig godt, og som heller ikke er særlig fagligt interesserede.

I den gruppe er der i øvrigt relativt mange piger, elever med anden etnisk baggrund og elever, der ikke bor sammen med begge deres forældre. Det er en lille gruppe, som det er værd at være særlig opmærksom på, når der skal mere fysisk aktivitet på skoleskemaet, mener Chantal Pohl Nielsen. 

Fakta

publikation Folkeskolereformen
Forfattere Chantal Nielsen, Anne Toft Hansen, Vibeke Myrup Jensen, Kasper Skou Arendt
Emner Skole og uddannelse, Velfærdssamfundet, Etniske minoriteter, Familiebaggrund, Inklusion, Kompetencer, Skolegang
Forskningsemne Skole og uddannelse

Søg på sfi.dk