SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

For få kvindelige ledere i det offentlige

Del

Størsteparten af de kvinder, der er ansat i den offentlige sektor i dag, ønsker ikke at blive ledere – og bliver det heller ikke i samme grad som mænd. Det viser en rapport, som SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har lavet for Lønkommissionen.

De relativt få kvindelige ledere kan betyde – hedder det i rapporten – at den offentlige sektor præsterer dårligere, end hvis man udnyttede de kompetencer og ressourcer, kvinderne besidder.

”Jeg kan dag godt forestille mig, at rapportens konklusioner kan give os et spark bagi, så vi får fokus på, at lederstillingerne indenfor FOA’s område skal afspejle, at hovedparten af de ansatte er kvinder,” siger formanden for FOA, Dennis Kristensen.

Lederjobs ikke attraktive

SFI har undersøgt forskellene i karrieremønstret for offentligt ansatte mænd og kvinder og samtidig set på, hvilke barrierer, der kan være, for at især kvinder påtager sig et lederjob. Og forskellene er store.

Overalt i den offentlige sektor er mænd tydeligt overrepræsenteret i lederstillinger. For eksempel er næsten to tredjedele af alle ledere med overordnet personaleansvar mænd – mens mændene kun udgør en tredjedel af de menige medarbejdere i det offentlige.

Samtidig er der stor uvilje blandt kvinder mod at tænke i lederbaner. Kun fire procent af alle kvinder i det offentlige – og det er her ligegyldigt om det er stat, regioner eller kommuner – kunne tænke sig at blive ledere. Kvinderne synes helt generelt uvillige til at bytte deres tilværelse som almindeligt ansatte ud med lederjobs der hverken lønmæssigt eller med hensyn til arbejdstid og andre vilkår føles attraktive, som arbejdspladserne er organiseret i dag.

Store kvindefag – få ledere

Forskerne bag undersøgelsen har fundet bemærkelsesværdige forskelle mellem på den ene side de store og relativt nye kvindefag som sosu-assistenter, pædagoger i dagtilbud samt syge- og sundhedsområdet og på den anden traditionelle fagområder som politi, forsvar, lægeverdenen og den offentlige administration.

I førstnævnte store kvindefag – der er cirka 100.000 sosu-assistenter, 100.000 pædagoger i dagtilbud og 64.000 ansatte på syge- og sundhedsområdet – er der kun få lederstillinger. Hos sosu’erne fx kun 10 procent. Der er ikke særligt formaliserede karrierestiger og ikke så stor fokus på leder- og efteruddannelse. En række af disse fag er først med velfærdssamfundets opståen i 1960’erne og 1970’erne rykket fra familien ind på arbejdsmarkedet. Heroverfor står områder som forsvaret, politiet, læger og den offentlige administration, hvor der er relativt mange lederstillinger – blandt lægerne er det 56 procent, der angiver at de har ledelsesansvar. Der er formaliserede karriereveje og der er fokus på forfremmelse og efteruddannelse.

John Wayne-syndromet

FOA, der organiserer sosu-assistenter og ”gulvpersonale” i plejesektoren og på børnepasningsområdet er opmærksom på, at der er få lederstillinger i disse fag og at lederstillingerne hyppigt besættes af mænd. ”

Men jeg mener ikke, at løsningen er at skabe flere lederstillinger. Der er ikke mange naturlige lederstillinger, når man har 500 social- og sundhedsassistenter indenfor et geografisk område, der udfører samme basisfunktioner,” siger Dennis Kristensen.

Til gengæld mener Dennis Kristensen, at man skal arbejde på at gøre lederstillingerne mere attraktive for kvinder.

”Vi skal gøre op med John Wayne-syndromet, altså at ledere skal kunne alt og skal stå til rådighed døgnet rundt,” siger han.

Dennis Kristensen er i øvrigt ikke bleg for at ”indrømme”, at også FOA – som store dele af den øvrige fagbevægelse - lider af samme skæve kønsfordeling som den offentlige sektor. 

”Jo længere væk, du kommer fra arbejdspladserne, jo større overvægt er der af mænd. 88 procent af FOA’s medlemmer er kvinder, så ja… vores forbunds ledelse burde da afspejle medlemmernes sammensætning,” siger han.

Fakta

publikation Kvinder og mænd i den offentlige sektor
Forfattere Mikkel Bo Madsen, Helle Holt, Anders Bruun Jonassen, Helle Kløft Schademan
Emner Beskæftigelse, Ligestilling

Søg på sfi.dk