SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Forebyggende kurser kan hjælpe skilsmissetruede

Del

42,7 procent af alle ægteskaber ender i dag i skilsmisse. Kan det tal mindskes? En ny forskningsoversigt fra SFI, bestilt af Egmont Fonden, danner overblik over en række kurser til kriseramte par, der skal forebygge, at parret går fra hinanden. Og især et kursus skiller sig ud.

”Det kunne være fantastisk, hvis flere par blev opmærksomme på at opsøge ny viden og inspiration tidligere, så de kan fremme trivslen i parforholdet og bedre forebygge, at konflikter udvikler sig. Vi skal tænke forebyggende omkring parforholdet, lidt lige som vi går til tandlæge for at vedligeholde vores tænder.” 

Det fortæller Søren Marcussen, som er undervisningskonsulent for Center for Familieudvikling i København. Centret er en non-profit organisation, der bl.a. tilbyder kurser og terapi til par. 

Her har man siden 2010 tilbudt kurset Prevention and Relationship Enhancement Program eller blot PREP, og det er netop det kursus, som SFI’s nye forskningsoversigt finder mest effektivt. Det gælder både, når man ser på parrets tilfredshed med parforholdet efter kurset, og når man måler direkte på antallet af skilsmisser blandt par, der har gennemgået kurset.

Det resultat stemmer godt overens med centrets erfaringer, fortæller Søren Marcussen: ”Det er en udelukkende positiv respons, vi får fra de par, der har deltaget i vores kurser.”

Usikkerhed om langsigtet effekt

PREP er det mest virksomme af de forebyggende programmer, men forskningsoversigten fra SFI kortlægger studier af 13 forskellige programmer og kurser i alt. I alt 42 videnskabelige studier af forebyggende kurser for par i krise gennemgås i oversigten.

Og selvom de fleste studier tyder på, at de forebyggende kurser hjælper parrene på kort sigt, så er der også mange metodiske vanskeligheder forbundet med at undersøge virkningen af kurserne. Kun få studier gennemfører en egentlig effektmåling af kurserne, hvor parrenes oplevelse og videre skæbne sammenlignes med en kontrolgruppe af par, der ikke har deltaget i kurset.

Tænk forebyggende

PREP er udviklet på Denver University i USA, og langt de fleste undersøgelser af PREP, der indgår i SFI-oversigten stammer også fra USA. 

Et PREP-kursus hos Center for Familieudvikling består af et ca. 15 timers program fordelt over en weekend eller 3 til 5 hverdage. Efterfølgende skulle parret gerne have fået større forståelse for deres relation og for deres egne behov. 

Men på centeret ser de gerne, at et terapikursus bliver en helt naturlig del af vores tankegang.

”Individet er stærkere i en sund relation. En konfliktfyldt og utryg parrelation går også udover mange andre ting i livet, såsom arbejdsliv, sociale relationer og selvfølgelig børnene”.

Flere forskningsmuligheder

Hos Center for Familieudvikling har man længe efterlyst mere information om forebyggende kurser til den almindelige befolkning. 

SFI’s forskningsoversigt er et skridt på vejen, men på centret ser man gerne nogle flere undersøgelser i dansk sammenhæng, forklarer Søren Marcussen:

”Vi er selvfølgelig rigtig interesserede i at få noget forskningsbaseret viden om PREP og terapikurser i det hele taget. Både for at vi har dokumenteret effekt af vores kurser, men også for at gøre par opmærksomme på, at den her mulighed faktisk eksisterer og kan hjælpe rigtig mange par og familier.”

Fakta

publikation Parinterventioner og samlivsbrud
Forfattere Lisbeth Trille G. Loft
Emner Familie, Litteraturstudie, Skilsmisse
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk