SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Forsker: Praksis må blive bedre til at samle viden om aktivering af de svageste

Del

Omkring 100.000 ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere bliver i dag sendt i diverse aktiveringstilbud, uden at sagsbehandlere véd, hvad de får ud af det, viser SFI-rapport. Der er et stort behov for, at de mange aktører og jobcentrene får fokus på at evaluere og opsamle viden om det enkelte kontanthjælpsforløb, mener forskeren bag rapporten.

Den helt store udfordring for sagsbehandleren på jobcentret er at skabe en rød tråd i aktiveringen af kontanthjælpsmodtageren. For selvom aktiveringen er forankret i de kommunale jobcentre, foregår aktiveringstilbud ude blandt en lang række private og kommunale aktører. Det giver store udfordringer, viser den nye rapport om aktivering af de svageste kontanthjælpsmodtagere.  

”Den enkelte sagsbehandler har meget dårlige forudsætninger for at vide, hvad der sker ude i det enkelte aktiveringstilbud, hvad der reelt kommer ud af det. Er der sket positiv udvikling, er der sket tilbageskridt, eller står det bare i stampe,” siger seniorforsker Mikkel Bo Madsen, der står bag undersøgelsen.

Fx er det meget svært for sagsbehandlere at holde sig opdateret om den enkelte sagsbehandlers konkrete situation, for der er ikke tid til at komme godt rundt om de forskellige problemer ved de sjældne og korte samtaler, der reelt er mulighed for. 

Evaluering efterlyses

Der er brug for at få skabt nye kilder til systematisk vidensopsamling, så sagsbehandleren kan blive klædt ordentlig på, mener Mikkel Bo Madsen.

”Der er behov for at få aktiveret alle de kilder til ny viden, som man overhovedet kan. I dag sker der ifølge vores undersøgelse ingen systematisk evaluering af indsatserne i kommunerne. Og kommunikationen mellem jobcenter-sagsbehandlere og det enkelte aktiveringssted foregår på en skematisk facon uden mulighed for reel dialog.”

Behov for at gentænke systemet

Man bør derfor overveje at gentænke hele organiseringen af indsatsen.  Så dem, der koordinerer, kan få adgang til at vide det, de har behov for at vide for at sende kontanthjælpsmodtageren videre i den rette aktivering og dermed bygge en samlet meningsfyldt indsats op.

Er det da ikke forskningens opgave at skaffe viden om indsatsers reelle effekt, kunne man spørge? Jo, medgiver seniorforskeren. Men i dag findes der ikke meget viden om, hvad der virkelig virker, når det handler om at bringe personer med meget store problemer uden for arbejdsmarkedet i beskæftigelsen via aktiv arbejdsmarkedspolitik. 

”Forskningen har desværre ikke mange resultater at byde på om dokumenterede effekter af indsatser, der kan får disse svageste kontanthjælpsmodtagere i job - endnu. Derfor er det helt afgørende, at man også får gjort noget ved den måde, aktiveringen bliver organiseret og gennemført på. Så den erfaring, der formentlig bliver opsamlet nogle steder også bliver delt med andre, og der kan bygges videre på aktiveringsindsatsen.”

Praksis må blive bedre til at samle viden om aktivering af de svageste
Fakta

publikation Delt viden
Forfattere Kristina Weibel, Mikkel Bo Madsen
Emner Beskæftigelse, Kontanthjælp, Ledighed, Kontanthjælp
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk