SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Forskerkommentar: Krisen og vores viden om ledighed

Del

Den voksende ledighed, vi ser i dag i Danmark, giver anledning til en del grublerier hos os, der rent forskningsmæssigt beskæftiger os med ledighed og arbejdsmarkedspolitik. Hvilken viden har vi om ledighed, som nu er blevet aktuel igen? Hvilken ny viden kan vi få af den nuværende udvikling? Er der andre udfordringer og dermed også andre løsninger og tiltag end tidligere?

Den konjunkturelle arbejdsløshed – manglen på efterspørgsel på arbejdskraft – som de stigende arbejdsløshedstal nu er et udtryk for, er et fænomen vi før stiftet bekendtskab med. Tidligere gjorde man en indsats for at mindste den samlede arbejdsstyrke, så der ikke var så stor uoverensstemmelse mellem udbuddet og efterspørgslen. Det skete ved at indføre visse ordninger, så antallet af arbejdstagere blev reduceret. Der var de permanente ordninger: For eksempel overgangsydelsen, som var et favorabelt tilbud alle 50 til 60-årige om at forlade arbejdsmarkedet. Og det var ikke mindst efterlønsordningen, der blev indført, da ungdomsarbejdsløsheden var i top. De unge skulle i job og de ældre pensioneres.

Lektien har lært os, at de permanente ordninger var en rigtig dårlig idé, for de har gjort arbejdsstyrken mindre på en meget dyr måde. Samtidig er det umuligt at ændre dem, og den eneste måde arbejdsstyrkens størrelse kan ændres på er ved at øge indvandringen, eller at der bliver født flere børn. Derfor indførte man i 90´erne en række ordninger, der ikke var permanente. Børnepasningsorloven, uddannelsesorloven og sabbatordningen var indenfor den boldbane. Alle midlertidige ordninger. Så vores erfaringer med højere ledighed er i hvert fald, at det er en dødssynd at indføre permanente ordning. Skal der lignende tiltag i brug igen, skal de være midlertidige.

Hvilken lærdom kommer vi så til at kunne uddrage af den nye voksende ledighed? Her har vi nu en chance for at se, hvordan vores beskæftigelsessystem fungerer under helt andre vilkår, end det er blevet skabt – nemlig under nedgangstider i stedet for opgangstider. Siden 1994 har vi kontinuerligt strammet og justeret vores dagpenge og kontanthjælpssystem. Formålet har været at skærpe de lediges fokus på at komme (hurtigt) i beskæftigelse – med andre ord at sænke den ”strukturelle” ledighed. Ændringerne har fx været at gøre perioden, hvor man kan få dagpenge kortere, man har øget aktiveringsindsatsen, der er blevet strammet i kravet om jobsøgning, og der er blevet indført skrappere sanktioner, hvis den ledige ikke søger job.

Alle stramningerne er blevet indført i en periode, hvor den danske økonomi har kørt hurtigere og hurtigere. Man kan sige at stramningerne har ”haft medvind på cykelstien”. Det har måske nok påvirket visse grupper af ledige. Men nogle af stramninger har nok ikke endnu haft deres fulde effekt, eftersom den ”tvang”, de har indført, kun sjældent er blevet anvendt fuldt ud. Fx er det ikke et stort problem, at man kan blive tvunget til at tage et job uden for ens eget arbejdsfelt, hvis der eksisterer en masse spændende ubesatte stillinger inden for ens eget felt.

Nu stiger ledigheden, og vi vil få mulighed for at se, om de indførte stramninger rent faktisk har de effekter på den strukturelle ledighed, som de var tiltænkt. Vil vi fx se, at de håndværkere, som nu ikke kan finde beskæftigelse relativt hurtigt, søger over i andre erhverv (og bliver fx sosu-assistenter eller folkeskolelærere) i stedet for at gå ledige i lang tid? Denne type effekter vil være tegn på, at stramninger rent faktisk har sænket den strukturelle ledighed i Danmark. Det bliver spændende at se, om det rent faktisk er tilfældet.

Nu stiger ledigheden, og vi vil få mulighed for at se, om de indførte stramninger rent faktisk har de effekter på den strukturelle ledighed, som de var tiltænkt. Vil vi fx se, at de håndværkere, som nu ikke kan finde beskæftigelse relativt hurtigt, søger over i andre erhverv (og bliver fx sosu-assistenter eller folkeskolelærere) i stedet for at gå ledige i lang tid. Denne type effekter vil være tegn på, om stramninger rent faktisk har sænket den naturlige ledighed i Danmark. Det bliver spændende at se, om det er tilfældet. 

Søg på sfi.dk