SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Forskningsoversigt giver inspiration til fastholdelse

Del

Det er vanskeligt at fastslå, hvor effektivt det såkaldte Disability Management-program er til at få sygemeldte medarbejdere tilbage på arbejde. Det viser en ny forskningsoversigt fra SFI Campbell, som dog også beskriver en systematik i programmerne – og den kan danske virksomheder med fordel lade sig inspirere af, siger en af forfatterne bag oversigten.

En fast tilknyttet ergo- eller fysioterapeut på arbejdspladsen. En intern koordinator, der støtter ledelse og personaleafdeling i at holde snor i initiativer og sagsforløb, når en medarbejder sygemeldes og vender tilbage til arbejde. Og et konkret tilbud om at indrette arbejdsplads, arbejdstid og opgaver sådan, at det er muligt for den sygemeldte at vende tilbage til arbejdet.

Det er nogle af de elementer, der går igen i det såkaldte Disability Management-koncept. Konceptet består af en række værktøjer og metoder, som en virksomhedsledelse kan tage i brug for at hjælpe syge og tilskadekomne medarbejdere tilbage på arbejdspladsen. Disability Management har været udbredt i særligt USA og Canada siden 80’erne.

Hos SFI Campbell har man netop udgivet en systematisk forskningsoversigt, der gennemgår 13 programevalueringer af konceptet, som det bruges i forskellige brancher i USA og Canada. Formålet med oversigten er at fastslå, om der kan måles en effekt af indsatserne i de Disability Management-programmer, som virksomheder tilbyder deres medarbejdere.

Ingen målbar effekt – men god værktøjskasse

Når det handler om netop effekten af Disability Management, er forskningsoversigten nedslående læsning. Baseret på de evalueringer, som forfatterne har gennemgået, er det nemlig ikke muligt at afgøre, hvilken forskel indsatserne gør, når det handler om at få en sygemeldt eller tilskadekommen medarbejder tilbage i arbejde.

Til gengæld giver evalueringerne en detaljeret beskrivelse af, hvad der kendetegner de enkelte programmer og hvilken systematik der ligger bag Disability Management. Og her er der god inspiration at hente, også for danske virksomheder, mener ph.d.-studerende Ulrik Gensby, som er en af forfatterne bag forskningsoversigten:

”Fastholdelse er jo et emne, der er meget på dagsordenen i Danmark, og vi ved bl.a. fra SFI’s undersøgelser af virksomheders sociale engagement, at det er et felt, hvor mange danske virksomheder gerne vil gøre en indsats og igangsætter mange konkrete initiativer. Men der mangler måske undertiden mere  viden og systematik omkring det, og her kan Disability Management bidrage med nogle værktøjer,” fortæller Ulrik Gensby.

Faste procedurer

Ulrik Gensby peger på en række elementer, der går igen i Disability Management-programmerne:

”For det første vil virksomhederne altid have en sygefraværspolitik, dvs. en fast procedure for, hvad der skal sættes i gang i virksomheden, når en person sygemeldes eller kommer til skade. Der vil også altid være en indsats rettet mod at  tilpasse jobbet og det fysiske arbejdsmiljø til personen, når han eller hun vender tilbage”, fortæller han.

Derudover går visse jobfunktioner igen: Virksomhederne har ofte ansat fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter, der specifikt arbejder med sygemeldinger og arbejdsmiljø, fx ved at udrede den sygemeldtes funktionsevne og jobmuligheder, og tilrette arbejdspladsen ud fra jobanalyse og helbredssituation. Der vil også ofte være en ’tilbage-til-arbejde-koordinator’, som støtter lederen og HR med at holde snor i sagsforløbet, også efter personen er vendt tilbage til arbejdet.

Bedre brug af ressourcer

Mange af elementerne i Disability Management er ikke ukendte for danske virksomheder, men mere viden og en højere grad af systematisk sammenhæng i indsatserne kunne måske betyde, at virksomhederne udnyttede deres ressourcer bedre på fastholdelsesområdet, mener Ulrik Gensby.

”Selvom vi i Danmark har et stort offentligt apparat, der går i gang ved sygemeldinger, så er det væsentligt også at have fokus på arbejdsgiverens rolle. Fra politisk hold er der jo et ønske om at støtte tilbage-til-arbejde-initiativer, herunder arbejdspladsernes mulighed for at være mere aktive i processen, også mens medarbejderen er sygemeldt eller i tiden op til de vender tilbage – og det forudsætter jo en diskussion af, hvilke udfordringer og barrierer de står overfor. Her kan en mere systematisk ledelsestilgang til hele fastholdelsesprocessen måske være vejen frem.”

Søg på sfi.dk