SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Frivillige hjælper forældre til børn med ADHD

Del

ADHD-foreningen har udviklet deres eget forældretræningsprogram for forældre til børn med ADHD. Drivkraften er frivillige fagfolk, og en ny SFI-undersøgelse dokumenterer, at programmet sagtens kan måle sig med omkostningstunge og langsommelige internationale programmer.

Fakta:

Forældretræningsprogrammet hedder Kærlighed i Kaos® og er udviklet af ADHD-foreningen. Det er et 12-ugers kursusforløb en gang om ugen, som ledes af frivillige forældretrænere med en relevant faglig baggrund. 322 forældre og 161 børn har været med i undersøgelsen, der er den hidtil største effektmåling af forældretræning i Danmark. 

Kan det lade sig gøre at udvikle et program, der gør livet lettere for forældre til ADHD-børn? Og kan det gøres lettere og billigere end i de internationale programmer, der har vist gode resultater?

Ja og ja, må svarene være til de spørgsmål, efter SFI har undersøgt effekterne af ADHD-foreningens nye forældretræningsprogram kaldet Kærlighed i Kaos. Undersøgelsen viser, at programmet hjælper forældrene til at blive bedre omsorgsgivere for deres børn, 

og de får en langt større tiltro til egne evner som forældre. Deres forældrekompetencer og opdragelsesstil bliver markant bedre, og de oplever større tilfredshed med forældrerollen.

Effekten kan også måles på barnets adfærd. For eksempel har de færre konflikter, når forældrene stiller krav til barnet i hjemmet, og familierne har fået markant højere livsglæde og en lettere hverdag. Programmet er det første evidensbaserede forældretræningsprogram udviklet i en dansk kontekst.

Frivillige som drivkraft

ADHD-foreningen valgte at inddrage civilsamfundet i opgaven og baserer derfor undervisningen på frivillige med en professionel baggrund. Det gør programmet billigere og smidigere, og det personlige engagement bag det frivillige arbejde kan have en positiv betydning for, at forældrene melder sig til og gennemfører med stort udbytte, mener projektleder og udviklingskonsulent i ADHD-foreningen Anna Furbo Rewitz.

”Vi mener også, at et ikke-kommunalt tilbud i foreningsregi kan få udbredt indsatsen til familier, som ellers ikke ville få hjælp – eller først ville få hjælp senere, når børnene og problemerne er blevet større og sværere at håndtere,” forklarer Anna Furbo Rewitz.

Alternativ til medicinsk behandling

De fleste børn med ADHD behandles i dag med medicin, og der mangler ifølge ADHD-foreningen alternativer til den medicinske behandling – især for børn under 6 år, som ikke anbefales medicin. International forskning har vist, at forældretræning er en effektiv indsats.

”Vi har som forening den viden og de redskaber, der skal til for at udvikle sådan et program, og derfor tog vi fat på at lave Kærlighed i Kaos,” fortæller Anna Furbo Rewitz.

Tidlig indsats

I ADHD-foreningen er de generelt meget optaget af tidlige indsatser i forhold til at forebygge nogle af de vanskeligheder, de ser hos børn og familier med ADHD.

”Vi har stor tiltro til forældrenes egne kompetencer og handlemuligheder som barnets nærmeste omsorgspersoner. Vi ønskede derfor at facilitere forældres egen tidlige og forebyggende indsats i hjemmet ved at give dem et rum for tilegnelse af viden, fælles forståelse, nye redskaber og sparring med ligesindede,” forklarer Anna Furbo Rewitz.

Rapportens resultater dokumenterer ifølge Anna Furbo Rewitz, at ADHD-foreningens forældretræningsprogram er en værdig og betydelig spiller i kampen mod det svære liv med ADHD.

”Rapportens resultater fortæller os, at vi i Danmark nu er i besiddelse af et ikke-kommunalt forældretræningsprogram med lave omkostninger og en dokumenteret, signifikant effekt. På sigt forventer vi, at Kærlighed i Kaos vil komme til at betyde, at danske børn med ADHD vil vokse op med færre udfordringer og mere livskvalitet,” slutter hun. 

Fakta

publikation Et felteksperiment med Kærlighed i Kaos
Forfattere Christiane Præstgaard Christensen, Christoffer Scavenius Sonne-Schmidt
Emner Børn og unge, Familie, Handicap, Effektmåling, Familiemønstre, Inklusion
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk