SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Gravide bruger 48 dage i sygesengen

Del

En medarbejder i lykkelige omstændigheder kan sætte chefen på overarbejde med at få dækket mange ekstra sygedage. 48 dage om året var gravide danske kvinder sygemeldt i perioden 2005-2007, viser SFI-rapporten Gravides sygefravær. Stadig flere sygemeldinger skyldes normale graviditetssmerter som bækkenløsning og plukkeveer.

Morgenkvalme, plukkeveer, bækkenløsning, svangerskabsforgiftning eller det, der er værre. Det er på mange måder en prøvelse at være gravid, for udover den voksende mave og stigende forventninger må mange kæmpe med gener af mere eller mindre alvorlig art. Det fører ofte til sygemelding, viser en ny SFI-rapport.

I gennemsnit var gravide sygemeldt 48 dage om året i 2005-2007. I nogle brancher var tallet endnu højere – fx på hoteller og restauranter, hvor tallet er helt oppe på 59 årlige sygedage. Til sammenligning er det almindelige sygefravær i branchen blot 14 dage om året. 

I forhold til perioden 2002-2004 er der tale om en generel stigning på 5 % i gravides årlige sygefravær. Det svarer til to ekstra arbejdsdage i sygesengen.

Vil ikke have smerter

SFI-rapporten peger på, at en mulig forklaring på stigningen blandt gravide kan være, at kvinder i dag ikke så let accepterer, at der kan være smerter forbundet med graviditeten. Selv om plukkeveer og bækkensmerter ikke umiddelbart er farlige for hverken mor eller barn, så bliver stadig flere kvinder sygemeldt af den årsag. En jordemoder forklarer i rapporten:

”Hvis kvinder i dag har ondt, så gør de noget ved det. De forventer, at der skal gøres noget ved det, og hvis de har nogen graviditets-gener, så vil de i hvert fald sygemeldes for det, selvom det hører med til at være gravid, at man har ondt i ligamenter ved livmoderen, man har plukkeveer og måske sover dårligere.”

Ikke pres på gravide

 

Hverken læger, jordemødre eller virksomhedsledere synes dog at være indstillet på at presse gravide til at blive i arbejde, viser rapporten. Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher med højt sygefravær blandt gravide, men her vil man heller ikke stille spørgsmålstegn, når en gravid stuepige eller kok kommer med en sygemelding. Det forklarer Jens Zimmer Christensen, som er formand for brancheorganisationen for hotel- og restaurationsområdet HORESTA:

”Der er da forståelse for, at folk kan være nødt til at melde sig syge under en graviditet. Jeg kan ikke forestille mig den arbejdsgiver, der ikke vil acceptere det. Heller ikke selv om lægerne over årene har fået en tendens til at uddele sygemeldinger med mere mild hånd,” siger Jens Zimmer Christensen og uddyber:

Fokus på omplacering

I fagforeningen 3F, som blandt andet organiserer mange af medarbejderne på hoteller og restauranter, har man fokus på gravides sygefravær. Blandt andet fordi det er med til at skabe ubalance mellem kønnene, forklarer familiepolitisk konsulent Peter Hamborg Faarbæk. Han synes, at 48 dages sygefravær i gennemsnit er højt, og han ved godt, hvor der skal sættes ind.

”For mig understreger det, at vi har en særskilt opgave ude på arbejdspladserne i forholdt til at gå mere aktivt til værks og se på fx omorganisering af arbejdet og omplacering af gravide. Det er mit indtryk, at der er mange, der i dag springer over dér,” pointerer han.

SFI-rapporten viser, at nogle brancher er bedre end andre til at omorganisere arbejdet og finde andre opgaver, som den gravide kan klare. For eksempel i den offentlige administration eller i undervisningssektoren hvor de gravide blandt andet får mulighed for at arbejde hjemmefra. Og det kan ses på de gravides sygefravær: For begge brancher var det i 2005-2007 nede på 37 dage.

Men det er langt fra alle arbejdspladser, der kan give medarbejderne mulighed for at arbejde fra computeren derhjemme. I mange af de brancher, hvor blandt andre 3F’s medlemmer arbejder, er det ikke sådan lige til. Det er svært for industriarbejderen at arbejde hjemme, og tjeneren kan heller ikke bare skifte til stillesiddende arbejde. Derfor ligger en sygemelding ofte mere lige for i brancher med fysisk hårdt arbejde.

Godt samarbejde

Forskerne bag undersøgelsen understreger dog, at der generelt er et godt samarbejde mellem de gravide og arbejdsgiverne. 

”Arbejdsgivernes omlægninger og de gravides ønsker er i meget høj grad samstemmende. Det tolker jeg derhen, at man i høj grad er enig om, hvordan man kører de ting ude på arbejdspladsen. Man snakker fornuftigt om det. Der er ikke noget, der tyder på, at det er et konfliktområde ude på arbejdspladserne,” pointerer seniorforsker Henning Bjerregaard Bach.

SFI-rapporten bygger på registeroplysninger om gravides sygefravær, spørgeskemaundersøgelse med over 2.500 gravide kvinder samt interview med enkelte virksomhedsrepræsentanter, praktiserende læger og jordemødre.

Gennemsnitligt antal årlige fraværsdage fordelt på brancher i perioden 2005-2007

Branche Graviditetsbetinget 
sygefravær
Almindeligt 
sygefravær
 Autohandel, service og tankstationer  51  12
 Bygge og anlæg  65  18
 Detailh. og reparationsvirksomheder  55  13
 Energi- og vandforsyning  28  12
 Engroshandel  38  13
 Finansiering og forsikring  37  12
 Fiskeri  92  13
 Foreninger, kultur og renovation  41  14
 Forretningsservice  43  16
 Føde-, drikke-, tobaksvareindustri  65  21
 Hoteller og restauranter  59  14
 Jern- og metalindustri  51  21
 Kemisk industri og plastindustri  39  16
 Landbrug, gartneri og skovbrug  64  16
 Møbelindustri og anden industri  50  20
 Offentlig administration  37  16
 Post og tele  52  20
 Råstofudvinding  27  12
 Sociale institutioner  56  24
 Sten-, ler- og glasindustri  40  15
 Sundhedsvæsen  45  16
 Tekstil- og læderindustri  53  18
 Transport  50  18
 Træ-, papir- og grafisk industri  38  13
 Udlejning og ejendomsformidling  39  11
 Undervisning  37  16
 Alle brancher  48   17


Anm.: Tallene fra fiskeri, råstofudvinding, sten-, ler- og glasindustri samt energi- og vandforsyning skal tages med det forbehold, at et lille antal gravide var ansat i brancherne i perioden. Derfor er der betydelig usikkerhed forbundet med resultatet.

Fakta

publikation Gravides sygefravær
Forfattere Henning Bjerregaard Bach, Annemette Coop Henriksen
Emner Arbejdsmarkedet, Beskæftigelse, Ligestilling, Sygefravær
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk