SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Grønlandske børn ønsker fokus på sociale problemer

Del

En ny SFI-rapport viser, at grønlandske børn selv vurderer, de kun har begrænset viden om sociale problemer. Samtidig viser resultaterne, at børnene efterspørger mere viden på området. UNICEF er blandt de aktører, der hjælper de grønlandske børn til at sætte fokus på de problemer, de oplever i hverdagen.

Syv procent. Det er så mange af de grønlandske unge, der mener, de har en god viden om sociale problemer. Det viser en ny SFI-rapport, hvor det samtidig kan læses, at halvdelen af de unge angiver, at de har en interesse for området.

SFI’s rapport er den anden i rækken, der beskriver forholdene for grønlandske børn og unge med udgangspunkt i NAKUUSA-projektet. Et projekt der er tilrettelagt af Departementet for Familie og Justits i Grønlands Selvstyre og UNICEF Danmark.

NAKUUSA kan oversættes til ”Lad os være stærke” – det er både en vision og et håb for, hvordan fremtiden for de grønlandske børn skal være.

Rapporterne beskriver et tydeligt mismatch mellem børn og unges viden og interesse for sociale problemer i det grønlandske samfund. Noget man med NAKUUSA-projektet ønsker at ændre på. Arnavaraq Jørgensen, der er programleder for UNICEF fortæller: ”Det grønlandske samfund er præget af stor social ulighed, og selvom der de seneste år er kommet fokus på sociale problemer, så er der endnu ikke sket større målbare resultater i forhold til at nedbringe for eksempel børnefattigdom.”

NAKUUSA-projektet

Formålet med NAKUUSA er at sikre, at grønlandske børns vilkår og rettigheder styrkes. Helt konkret ønsker man at give børn og unge en stemme i samfundet, og en stor del af arbejdet består i at oplyse både børn og voksne om børns rettigheder.

Projektet kører over en femårig periode, og hos UNICEF er man bevidste om, at det tager tid at forbedre børns vilkår i Grønland. Programleder Arnavaraq Jørgensen fortæller: ”NAKUUSA er det lange seje træk forstået på den måde, at det er holdningsarbejde. Det er kampagnearbejde og det der oplysningsarbejde primært omkring børns rettigheder”, og hun fortæller yderligere: ”Grunden til, at vi tager fat i holdningsarbejde er, at vi ud fra en stor international erfaring kan se, at børn der kender deres rettigheder står stærkere i forhold til at få sagt fra, når de bliver krænket på deres rettigheder.”

Resultater fra SFI gør en forskel

NAKUUSA-projektet kører fra 2011 til 2015. I hvert af de år udkommer SFI med en rapport med fokus på NAKUUSA. Denne rapport er den anden rapport om NAKUUSA, og her er fokus på de grønlandske børn og unges viden om sociale problemer, samt deres holdning til hvad der bør gøres noget ved.

Rapporten har vist, at det kun er knap halvdelen, der mener, at de har en god eller nogenlunde god viden om sociale problemer. Den øvrige halvdel har kun lidt eller ingen viden om de sociale problemer. Samtidig er et af resultaterne, der kan læses i rapporten, at omkring 90 procent af de unge kun engang imellem, sjældent eller aldrig taler om sociale problemer, mens halvdelen angiver, at de interesserer sig for området.

Kampagnearbejde der batter

Med udgangspunkt i blandt andet SFI’s netop udgivne rapport, kommer der et nyt tiltag med en kampagne, der skal sætte fokus på, at børnene er bevidste om de sociale problemer, og at de rigtig gerne vil tale om det.

”Der har længe i Grønland været en tendens til at sige, at de er opmærksomme på problemet, men alligevel er det ikke blevet italesat. De udsatte børn og unge er blevet en gruppe, der svæver ude i periferien. Nu trækker vi dem frem, og SFI-rapporten er et skridt på vejen til at sætte fokus på den gruppe af børn og unge.”

Netop kampagnearbejde har de allerede gode erfaringer med i NAKUUSA-projektet. På baggrund af de konkrete anbefalinger, som forsker Else Christensen kom med i den første rapport om NAKUUSA-projektet, igangsatte UNICEF kampagnen ”Mere mor og far”. ”94 procent af den grønlandske befolkning kender til kampagnen”, fortæller Klaus Møller projektleder for NAKUUSA i Departementet for Familie og Justitsvæsen i det Grønlandske Selvstyre.

Arnavaraq Jørgensen fortæller, at SFI’s første rapport var en stor hjælp i arbejdet med kampagnen: ”Vi bruger SFI’s rapport til at sige, hvad det er for nogle problemer, børnene peger på. Efter kampagnen har kørt, har 62 procent af forældrene angivet, at de har tænkt over deres eget forhold til deres barn.”

Den næste SFI-rapport om NAKUUSA-projektet udkommer i 2014. 

Fakta

publikation Ung i det grønlandske samfund.
Forfattere Else Christensen
Emner Børn og unge, Udsatte grupper, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk