SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Grønlandske drenge har det ofte svært

Del

Mange grønlandske børn har det ikke godt sammen med deres jævnaldrende. Børnene bliver drillet og føler sig udenfor, viser en ny stor kortlægning af børn og familier i Grønland. Især drengene trives ikke, og det er tydeligt, at problemer vokser, jo ældre de er. Derfor skal der sættes ind nu, lyder det fra forskeren bag undersøgelsen.

Hvordan har de grønlandske børn det? Hvordan er dagligdagen i deres familier? Nu er der for første gang lavet en kortlægning af de 0 – 14-årige børns liv. Seniorforsker Else Christensen, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, har lavet undersøgelsen sammen med det grønlandske Departement for Familie og Sundhed.

I de bare tal er hovedkonklusionen, at de fleste grønlandske børn har et almindeligt godt og velfungerende liv. Men en tredjedel af børnene har store vanskeligheder.

Alkohol den store synder

Atter en gang bliver det slået fast, at alkoholmisbrug er årsag til mange problemer i Grønland. Og at det går ud over børnene. En af de interviewede mødre fortæller i rapporten: 

”Jeg er nu enlig mor… Jeg savner et sted for voksne, hvor der ikke bliver drukket. Min mand begynde at drikke…På et tidspunkt begyndte han at slå, og så måtte vi gå fra hinanden. Flere gange måtte børnene og jeg flygte fra hjemmet. Jeg var bange for, hvordan børnene selv ville få det med sådan en barndom.”

Over 15 procent af børnene lever i en familie med alkoholproblemer. I alt har godt en fjerdedel af børnene på et tidspunkt levet i en familie, hvor der bliver drukket så meget, at det er gået ud over dem. Forældre, der har alkoholproblemer, er ikke i stand til at vise deres børn den omsorg, som andre børn får fra deres forældre.

Fokus på dårlig trivsel

Men rapporten sætter også fokus på et nyt problemområde, der med tiden kan betyde store udfordringer for det grønlandske samfund: Mange af drengene har dårlig trivsel, og det kommer især til udtryk, når de er sammen med andre børn. Halvdelen har konflikter eller dårlig kontakt med deres jævnaldrende. Og jo ældre de er, jo flere problemer har de, fortæller Else Christensen:

”Jeg kan ikke forklare det men blot konstatere, at sådan er det. Og det synes jeg skal ses i forhold til et andet stort problem i Grønland, nemlig den høje selvmordsrate. Hvis man ikke sætter ind nu overfor disse drenge, så vil de have voldsomme problemer, når de bliver voksne.”

I den sammenhæng er det vigtig at gå ind specifikt i skolerne, mener seniorforskeren. For hendes undersøgelse viser nemlig også, at 30 procent af børnene har lav chance for at få en uddannelse, fordi de har svært ved at følge med i skolen og ikke lærer noget.

Gamle roller i nyt samfund

De nye tal om drengenes problemer vækker genklang hos Maliina Abelsen, leder af MIPI, Videnscenter for børn og unge i Grønland.

”Rapporten peger på noget, som vi i MIPI har haft en fornemmelse af, men som ikke er kommet frem i undersøgelser om børn før – nemlig drengenes mistrivsel. Vi må formode at dårlig trivsel har en sammenhæng med selvmord. Grønland har utroligt mange selvmord, og det er i svær grad de unge mænd, der tager livet af sig,” siger Maliina Abelsen.
 
En af forklaringerne kan være, at drenge og unge mænds roller har haft sværere ved at tilpasse sig det moderne liv i Grønland. Tidligere var den en velsignelse at få drenge, for det var en form for ”pension” for forældrene.
 
”En del forskere og praktikere har ment, at det i høj grad har smittet af på den måde, man siden har opdraget piger og drenge i Grønland, hvor drengene måske er blevet fremstillet som en gave til familien. I dag har drenge og unge mænd mistet den automatiske status, de tidligere var udstyret med. Det kan volde dem problemer, hvis de fortsat bliver opdraget ud fra den gamle forestilling og bliver mødt af et forandret samfundet,” forklarer Maliina Abelsen. 

 

Fakta

publikation Børn i Grønland
Forfattere Else Christensen, Lise G. Kristensen, Siddhartha Baviskar
Emner Børn og unge, Familie, Udsatte børn og unge, Familiebaggrund, Familiemønstre
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk