SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Handicap kan gøre det vanskeligt at tage en uddannelse

Del

Andelen af personer med et handicap, som har en uddannelse eller er i gang med en, er væsentlig mindre end for personer uden handicap. Det kan blandt andet skyldes, at handicappet gør det vanskeligt at følge et uddannelsesforløb. Her kan særlig støtte til den uddannelsessøgende være en hjælp.

Fakta:

 

  • 49 pct. af 16-64 årige med større handicap har en kompetencegivende uddannelse
  • 61 pct. af 16-64-årige uden handicap har en kompetencegivende uddannelse
  • 8 pct. af de 16-64 årige med større handicap er i gang med en kompetencegivende uddannelse
  • 18 pct. af 16-64-årige uden handicap er i gang med en kompetencegivende uddannelse.

 

SFI har i en ny rapport dokumenteret, hvordan uddannelsesniveauet og uddannelsesomfanget er for personer med handicap, og hvilken betydning uddannelse har for at være i beskæftigelse, når man har en funktionsnedsættelse eller et længerevarende helbredsproblem. Rapporten viser, at sammenlignet med personer uden handicap har personer med et større handicap ikke så ofte en kompetencegivende uddannelse eller er i gang med en kompetencegivende uddannelse.

Lige muligheder i uddannelsessystemet

Det er Kvalitets- og tilsynsstyrelsen under Undervisningsministeriet, som sammen med Uddannelses- og forskningsministeriet har bedt SFI om at udarbejde et overblik over sammenhængen mellem handicap, uddannelse og beskæftigelse. Det sker på baggrund af regeringens handicappolitiske handlingsplan fra 2013, som beskriver, hvordan regeringen vil arbejde for, at personer med handicap skal have samme muligheder i samfundet som alle andre - blandt andet lige muligheder i uddannelsessystemet.

Chefkonsulent Lars Nørregaard fra Kvalitets- og tilsynsstyrelsen hilser SFI’s undersøgelse velkommen, da den giver et godt billede af, hvor udfordringerne især ligger, og hvor store de er:

”Rapporten viser to ting: For det første er der – også for personer med handicap - en klar sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse; jo længere en uddannelse, man har, desto større er sandsynligheden for at være beskæftiget. For det andet viser rapporten, at der fortsat er udfordringer knyttet til, at handicappede får en uddannelse, hvilket også er vigtigt at få dokumenteret. Det er udfordringer, som styrelsen løbende arbejder med, og nu giver rapporten så et redskab til at komme videre med arbejdet.”

Uddannelsesstederne skal hjælpe med støtte

Kvalitets- og tilsynsstyrelsen har allerede fokus på, hvordan man gennem de specialpædagogiske støtteordninger kan understøtte, at forskellige handicapgrupper får mulighed for at gennemføre en uddannelse, fortæller Lars Nørregaard. Og han fremhæver, at man bl.a. arbejder med nye støtteformer for personer med psykiske handicap. Rapporten viser også netop, at især denne gruppe i mindre grad har en uddannelse eller er i beskæftigelse. Derfor ser man på de specialpædagogiske støtteordninger og på, hvordan man kan forbedre dem. 

Der findes en række muligheder for at støtte personer med forskellige handicap i at tage en uddannelse. Konkret kan ungdomsuddannelsesinstitutioner og videregående uddannelsesinstitutioner søge Kvalitets- og tilsynsstyrelsen om støtte til studerende med handicap. Og det er noget, der bliver brugt i vidt omfang. Det kan dreje sig om at få støtte til hjælpemidler, studiestøttetimer, praktisk hjælp eller tegnsprogstolk blandt meget andet. 

”Derfor er det også vigtigt og interessant for styrelsen at følge, hvordan det går de mennesker, der får bevilget støtte i deres uddannelse, og se, hvordan andelen af personer med handicap, der får en uddannelse, udvikler sig fremover,” siger Lars Nørregaard.

Udviklingen og støtteordninger skal følges

Der er sat fokus på at følge, hvordan støtteordningerne virker, og det er også skrevet ind i den handicappolitiske handlingsplan. Derfor er det også hensigten, at den netop afsluttede 
SFI-undersøgelse skal gentages om et par år, så man kan se, om udviklingen i uddannelsesomfang og – niveau for personer med handicap går i den rigtige retning. Og generelt for den handicappolitiske handlingsplan gælder det også, at dens initiativer skal følges, og virkningen undersøges.

”Den rapport fra SFI, vi nu har fået i hænde, har tegnet et klart billede af sammenhængen mellem handicap, uddannelse og beskæftigelse, men med forholdsvis store penselstrøg. Der kan være mulighed for i kommende undersøgelser at blive klogere på flere detaljer,” siger Lars Nørregaard. 

Fakta

publikation Handicap, uddannelse og beskæftigelse
Forfattere Jan Høgelund, Malene Rode Larsen
Emner Handicap, Ungdomsuddannelse, Eksklusion, Efteruddannelse, Beskæftigelse, Erhvervsuddannelse, Inklusion, Ligestilling, Fleksjob, Ligestilling, Virksomheder
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk