SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Handicappedes hverdagsforhindringer under lup

Del

En ny forløbsundersøgelse fra SFI skal belyse levevilkårene for mennesker med handicap, der dagligt møder samfundsbarrierer, som forhindrer dem i at deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre. Formanden for Danske Handicaporganisationer, Stig Langvad, håber at kunne bruge resultatet til at skaffe folk med handicap bedre levevilkår.

Når mennesker i kørestole skal rejse med tog, skal de meddele det 48 timer, inden toget afgår, og der er langtfra handicapvenlig adgang til alle danske togstationer.

Det er kun et eksempel på de barrierer, der møder folk med handicap i hverdagen i Danmark. ”De mennesker har ikke mulighed for at rejse spontant som alle andre”, siger formanden for Danske Handicaporganisationer, Stig Langvad. Han mener, det er vigtigt, at der bliver brugt ressourcer på en undersøgelse, der belyser denne og andre barrierer.

Forløbsundersøgelse af handicappede

Stig Langvad får måske sit ønske opfyldt, når SFI tager hul på en ny, stor forløbsundersøgelse. Den skal belyse levevilkårene for mennesker med handicap, der dagligt møder samfundsbarrierer på arbejdet og i fritiden, som forhindrer dem i at deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre.

Undersøgelsen består af et panel på 20.000 mennesker mellem 16-64 år, både med og uden handicap, hvilket giver en unik mulighed for at sammenligne de to gruppers levevilkår med hinanden. Da det er en forløbsundersøgelse, som følger de samme mennesker over tid, vil der i fremtiden være basis for at gentage undersøgelsen og belyse, om det er lykkedes at reducere barrierene.

Forløbsundersøgelsen tager udgangspunkt i den forståelse af handicap, der også kommer til udtryk i FN’s Handicapkonvention: ”Handicap består af barrierer, som mennesker med funktionsnedsættelse møder, når de forsøger at deltage i samfundet”.

Tre typer samfundsbarrierer 

Togturen er kun en af de forhindringer, mennesker med handicap kan møde i hverdagen. Undersøgelsen vil se på fysiske barrierer som denne, men vil også kaste lys over kommunikative og holdningsmæssige barrierer.

De kommunikative barrierer kan eksempelvis være døves mulighed for tegnsprogstolkning, muligheden for at læse elektroniske bøger på internettet for mennesker med nedsat håndfunktion, eller at blinde kun kan læse 10 pct. af bøgerne på landets biblioteker. Stig Langvad mener, at de kommunikative barrikader er vigtige at nedbryde for at kunne inkludere mennesker med handicap i fællesskabet.

”Hvis samtalen på arbejdspladsen i frokostpausen falder på dagens nyheder eller en ny bog, kan den blinde ikke deltage i samtalen, fordi han ikke har haft muligheden for at orientere sig, og det udelukker den blindes mulighed for at deltage i fællesskabet på lige fod med andre” siger han og forklarer, at den blinde mands begrænsede mulighed for orientering også skaber holdningsmæssige barrierer.

”Folk kan jo begynde at tro, at han er mærkelig, når han ikke læser de samme bøger og ser de samme film som dem. Han er ikke med på beatet og bliver derfor mindre interessant at snakke med, og den type barrierer skal vi have brudt ned”, siger Stig Langvad.

Handicap i børnebøgerne

Forløbsundersøgelsen er første skridt i etableringen af et sammenhængende datagrundlag om handicapforskning, der kan gentages senere, således er det muligt at følge udviklingen over tid. Dermed kan det undersøges om samfundsbarriererne for mennesker med handicap er blevet reduceret, eller om der er kommet nye forhindringer.

Ifølge Stig Langvad bør den nye viden bruges af både organisationer, embedsmænd, politikere og undervisere i den daglige kamp for at få bedre levevilkår for mennesker med handicap. ”Vi skal have den relevante viden om handicappede helt ind i klasseværelserne og ned i børnebøgerne. Vi skal have børnebøger om børn med handicap, så vi fra opvæksten får en præsentation af hinanden, der er meget mere kvalificeret”, siger Stig Langvad, som glæder sig til arbejdet på rapporten er tilendebragt.  

Undersøgelsen er finansieret af satspuljemidler og af Vanførefonden, og rapporten forventes at udkomme i oktober 2013.

Søg på sfi.dk