SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Helhedsindsats skal hjælpe psykisk syge misbrugere

Del

Der har manglet sociale indsatser til at tage hånd om borgere med sammensatte problemer som misbrug, hjemløshed og sindslidelse. Men en ny indsatsmetode giver grund til optimisme, og den skal nu prøves i to kommuner. SFI skal være med til at se, om indsatsen kan give de berørte borgere et bedre liv og spare kommunerne for udgifter på socialområdet.

Én ulykke kommer sjældent alene. I al fald er der ofte tilfældet, at udsatte borgere, der fx har et misbrug, også døjer med andre tunge problemer som hjemløshed eller en sindslidelse.

Tidligere har man især forsøgt at afhjælpe problemerne enkeltvist gennem indsatser rettet mod hjemløshed eller misbrug eller sindslidelse. Men de senere år har flere typer indsatser i højere grad taget hånd om at løse komplekse problemstillinger i en helhed i erkendelse af, at de netop hænger sammen.

Brug af et opsøgende team

Nu skal en af disse indsatsmetoder, kaldet ACT-metoden, afprøves i to danske kommuner. Assertive Community Treatment-metoden bygger på, at en kommunal sagsbehandler skal koordinere indsatsen over for den berørte borger ved at samle et fast sagsbehandlerteam, der er knyttet til borgeren og som kommer hjem til borgeren. Det kan således være et team, der består af en stofmisbrugsbehandler, en psykolog og en sagsbehandler fra jobcentret – aktører på de rette indsatsområder, der skal sikre, at borgeren får den nødvendige sociale hjælp.

Forskningsleder Kræn Blume Jensen fra SFI’s afdeling Socialpolitik og Velfærd påpeger, at metoden retter sig mod de udsatte borgere, hvis liv virkelig er kaotisk - og som derfor har brug for, at de bliver taget godt i hånden, og at det så at sige sker på deres egne præmisser:

”ACT-metoden bruges til udsatte borgere, der har rigtig svært ved at træde ind over dørtærsklen til socialforvaltningen. Den bruges ud fra en erkendelse af, at det godt kan være, vi har en række sociale tilbud, men nogle borgere kan simpelthen have rigtig svært ved at modtage den hjælp.”

Gode erfaringer fra København

Kræn Blume Jensen hæfter sig ved, at ACT-metoden med teamsammensætningen er meget anvendelig over for borgere med komplekse problemstillinger. Den har allerede været testet med succes som en del af hjemløsestrategien i Københavns Kommune, og der er også evidens fra udlandet på, at metoden hjælper de udsatte.

I det konkrete nye projekt vil man i to kommuner forsøge at anvende metoden over for udsatte borgere, der har en kombination af psykiske lidelser og misbrug. SFI har sammen med Rambøll fået til opgave af Socialstyrelsen at evaluere brugen og virkningen af ACT-metoden i disse kommuner.

Bruges metoden?

Hele evalueringsopgaven består af tre dele: I den første del ser man på, hvordan metoden bliver implementeret i kommunerne – altså hvordan man rent faktisk får gennemført indsatsen.

”Når formålet er at få testet, om metoden virker, må vi se på, om det, de rent faktisk gør i kommunerne, er inden for rammerne af ACT-indsatsen. For hvis borgerne har fået det bedre efter tre år, men indsatsen ikke har været efter ACT-metoden, så ved vi jo dybest set stadig ikke, om ACT-metoden virker,” siger Kræn Blume Jensen.

En gevinst for borgeren og kommunen? Den anden del af opgaven er en effektevaluering - om metoden har haft en positiv effekt for borgerne. Måske kan en effekt være, at borgerne i højere grad kommer i gang med en uddannelse eller på anden måde kommer tættere på arbejdsmarkedet Det vil være et såkaldt effektmål.

Derudover kan man se på, hvad indsatsen har kostet, og så sammenholde det med, hvad kommunen kan have sparet af udgifter til fx indlæggelser eller generelt færre kontakter til sundhedsvæsenet, fordi livet for borgerne forhåbentlig er blevet mere stabilt. Den tredje del af evalueringen er derfor den samfundsøkonomiske analyse.

Evalueringen skal derfor gerne give nogle effektmål af indsatsen, der viser på hvilke områder, metoden har hjulpet borgeren, og en vurdering af, om der også er en samfundsmæssig økonomisk gevinst ved at anvende metoden.

Projektet startes op i år og forventes afsluttet ultimo 2017. 

Søg på sfi.dk