SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Hjemløse drømmer også om villa, Volvo og vovse

Del

Ni ud af ti hjemløse, der har midlertidigt ophold på et herberg (en § 110-boform), vil gerne flytte i egen bolig, viser en ny brugerundersøgelse foretaget af SFI. Det er dog ikke helt ligetil at nå målet om egen bolig. Både lange ventetider, manglende social støtte og for lidt samarbejde på hjemløseområdet er forhindringer på vejen.

”Til trods for mange nederlag i bagagen, har hjemløse en rosenrød drøm om villa, Volvo og vovhund.”

Sådan siger Ask Svejstrup, der er sekretariatsleder i SAND De Hjemløses Landsorganisation. Han oplever ofte, at de hjemløse gerne vil flytte i egen bolig.

Drømmen om egen bolig skyldes dog ikke, at de hjemløse er utilfredse med herbergerne - tværtimod.

”SFI’s undersøgelse viser, at 86 procent er tilfredse med opholdet på herberget og de er især tilfredse med forholdet til personalet,” fortæller forsker Lars Benjaminsen, der har stået for undersøgelsen. Den bygger på spørgeskemaer til 185 beboere på 11 boformer landet over, samt længere interviews med en mindre gruppe. 

Barrierer for at drømmen kan gå i opfyldelse 

For at drømmen om egen bolig ikke blot skal forblive en drøm, så har mange brug for støtte til at få en hverdag i eget hjem til at fungere i praksis.

Brugerundersøgelsen viser, at mange af de hjemløse borgere, ikke fik nogen social støtte, sidst de boede i egen bolig. Hvis ikke der følger social støtte med, når den hjemløse flytter i egen bolig, kan det være vanskeligt for mange, at få de almindelige ting i hverdagen til at fungere. 

En af de interviewede, Mette, fortæller: ”I starten, der tænker jeg, at vi godt kunne få brug for lige at have en tovholder ... til alt det, som jeg lige kunne tænkes at glemme i farten.”

Dennis mistede sin sidste bolig på grund af et alkoholmisbrug. Det betød, at han ikke fik betalt sin husleje. Han fortæller, at han også gerne vil have tilknyttet social støtte og meget gerne en bostøtte, når han skal i egen bolig. Han vil også gerne have hjælp af kommunen til at administrere sin økonomi, og han forventer desuden at få behov for terapi i relation til sit misbrug.

Efterlyser bedre samarbejde

Ask Svejstrup efterlyser også en bedre relation mellem boformerne og de kommunale sagsbehandlere:

”Boformernes personale sidder med værdifuld viden om brugerne; de har en god relation til brugerne og er derfor oplagte at inddrage mere i de individuelle løsninger, som kommunerne har ansvaret for at udforme. Mit håb er, at denne rapport kan føre til at hjemløseområdet inddrager boformerne mere i løsningen af det voksende hjemløseproblem og at man sammentænker indsatserne mere.”

En anden udfordring, der kan få drømmen til at synes næsten umulig at opfylde er, at ventetiden på at få sin egen bolig ofte kan være meget lang. Som en af de interviewede, Tina, fortæller: ”Jeg fik at vide, da jeg blev boligindstillet, at der kunne gå op til 1 år. Det er der gået nu, og der er ikke sket noget. Man bliver sådan lidt, så er det snart jul igen, og det er så den fjerde jul på gaden.”

Stor forskel på hjemløse 

De sociale begivenheder, der ligger bag hjemløshed er meget forskellige. Nogle har oplevet skilsmisse eller arbejdsløshed, andre er psykisk syge eller har et misbrug. Det betyder også, at der kan være udfordringer ved at sætte samme tag over alle hjemløse uanset baggrund. 

I SAND taler man tit om det problematiske i at have mange psykisk syge og misbrugere på boformerne. Det giver meget larm, og det kan være svært for den enkelte at holde sig fra flasken, hvis der er mange fulde folk omkring en. 

”For det første er personalet ikke nødvendigvis uddannet til at håndtere psykisk syge. For det andet kræver det ofte mange personaleressourcer at gøre det. Det betyder selvfølgelig, at der er nogle andre brugere, der ikke får den støtte og omsorg fra personalet, de har brug for eller ønsker,” forklarer Ask Svejstrup.

Flere interviewpersoner i undersøgelsen påpeger da også, at det vil gøre det lettere at lave en målrettet social indsats, hvis der ikke var så mange med forskellige problemstillinger samlet på ét sted. De efterspørger, at boformerne i højere grad specialiserer sig i at lave et tilbud til en bestemt del af målgruppen. 

Fakta

publikation Livet på hjemløseboformer
Forfattere Lars Benjaminsen, Theresa Dyrvig, Torben Gliese
Emner Udsatte grupper, Hjemløshed, Misbrugere
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk