SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Hjemløse kommer også fra veluddannede hjem

Del

Forestillingen om at alle hjemløse kommer fra udsatte familier holder ifølge nyt SFI-studie ikke helt. Også børn fra hjem med veluddannede forældre havner på gaden senere i livet.

Artiklen bygger på publikationen:

Lars Benjaminsen, 2015: The variation in family background amongst young homeless shelter users in Denmark, Journal of Youth Studies. 

Den voksende gruppe af unge hjemløse har meget mere forskellige familiebaggrunde end hidtil antaget. Det er kun lidt under halvdelen af unge hjemløse, der kommer fra udsatte familier. Det konkluderer SFI-forsker Lars Benjaminsen efter at have analyseret data om 193 unge herbergbrugere og deres forældres uddannelse, beskæftigelse, sygdom og misbrug.

Over halvdelen af de unge hjemløse kommer fra familier, hvor mor eller far eller begge har erhvervsfaglige eller kortere videregående uddannelser. Desuden kommer 16 procent af de hjemløse mænd og 13 procent af de hjemløse kvinder fra hjem, hvor forældrene har lange eller mellemlange videregående uddannelser, og mange af dem er i beskæftigelse.

”Vi ser en del unge hjemløse, som kommer fra familier, der ikke passer på den traditionelle udsatprofil. Der er en gruppe unge, som ikke kommer fra en udsat familie og alligevel ender på en hjemløshedsinstitution. De udvikler selv psykisk sygdom eller misbrug, måske som selvmedicinering, hvilket bringer dem ud i marginalisering,” forklarer Lars Benjaminsen.

Komplekse problemer

Det er kendetegnende for både unge hjemløse fra udsatte familier og ikke udsatte familier, at størstedelen har psykiske lidelser eller misbrug af alkohol, hash eller stoffer. De unge hjemløse fra ikke udsatte familier har ikke arvet psykisk sygdom eller misbrugsadfærd fra forældrene, men de udvikler det altså ofte selv. 

Hjemløshed er meget komplekst, da der typisk er behov for indsatser, der vedrører både bolig, beskæftigelse, social støtte og sygdoms- og misbrugsbehandling. Det kræver sammenhæng mellem de forskellige offentlige systemer, konstaterer Lars Benjaminsen, og det er også erfaringen i Aarhus Kommune, som har arbejdet mange år med indsatser målrettet hjemløse.

”Vi afprøver forskellige evidensbaserede metoder. Generelt oplever vi, at det er vigtigt at udsatte mennesker har en støtteperson, der fungerer ligesom en tovholder for de forskellige indsatser, der er omkring dem. Det har en god virkning,” fortæller Marianne Damsgaard Hansen, udviklingskonsulent i Udviklingsafdelingen i Aarhus Kommunes socialforvaltning.

Hun er projektkoordinator på projekt Unge Hjemløse samt et implementerings- og forandringsprojekt om hjemløse. Her er en helt central opgave at skabe overblik og samarbejde både på tværs af kommunale enheder og også med eksterne samarbejdspartnere f.eks. frivillige organisationer. Aarhus Kommune har som mange andre kommuner et voksende antal hjemløse også blandt unge, og for at vende den udvikling skal indsatserne være helhedsorienterede, hvilket kræver tæt koordineret samarbejde. På den måde bruges ressourcerne også bedst, vurderer Marianne Damsgaard Hansen. 

Samarbejde og boliger

De mange unge hjemløse fra ikke udsatte familier er ofte ukendte i de forskellige systemer, så det er en udfordring at opspore dem, så de kan tilbydes hjælp. Det kræver samarbejdspartnere på skoler og uddannelsesinstitutioner. Mange hjemløse har haft mange afbrud i deres uddannelse og skoleforløb, så derfor er det naturligt at inddrage kommunens ungdoms- og uddannelsesvejledere.

Housing First–tilgangen er basis for hjemløsestrategien både i den gamle og nye hjemløseplan, og den tager udgangspunkt i, at borgeren får en bolig som det første. En stabil boligsituation er forudsætningen for at stabilisere og forbedre for eksempel psykisk sygdom, misbrug og det sociale netværk. Men det er en enorm udfordring at skaffe billige boliger. Boligproblemet har været kendt i Aarhus og andre storbyer i mange år, og er en væsentlig barriere for at kunne tilbyde marginaliserede borgere en bolig.

Forskningen i hjemløshed viser, at de strukturelle forhold er afgørende. Samarbejde og gode indsatsmodeller gør det ikke alene. De senere års prioritering på området både nationalt og kommunalt har givet nogle erfaringer, men der er stadig lang vej.  

Fakta

publikation Hjemløshed i Danmark 2015
Forfattere Lars Benjaminsen, Heidi Hesselberg Lauritzen
Emner Hjemløshed, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk