SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Hjemløshed knytter sig især til København og Århus

Del

Antallet af hjemløse er steget i Københavnsområdet og i Århus. Samlet befinder knap to ud af tre hjemløse sig i enten Storkøbenhavn eller Århus. I disse byområder er der lange ventelister på et boligtilbud.

SFI har i 2011 for tredje gang foretaget en national kortlægning af hjemløshed i Danmark. De to foregående kortlægninger var i henholdsvis 2009 og 2007. Efter den første hjemløsetælling i 2007 blev kortlægningsmetoden justeret og forbedret en smule, hvorfor de tre hjemløsetællinger ikke umiddelbart er helt sammenlignelige. Alligevel giver de et ganske tydeligt billede af udviklingen på hjemløseområdet, herunder hvordan hjemløsheden fordeler sig på landsplan. Tallene er i alle tre kortlægninger udtryk for minimumstal.

Hver anden hjemløs befinder sig i Københavnsområdet

Langt de fleste hjemløse er at finde i Storkøbenhavn – altså i Københavns Kommune, i omegnskommunerne til København og i Frederiksberg Kommune. Fordelingen af antallet af hjemløse inden for det storkøbenhavnske område har ændret sig lidt mellem hver tælling, men samlet er det med ca. 52 pct. af alle hjemløse hver anden hjemløs, der hører til i og omkring hovedstaden. 

”Målt i antal så er hjemløsheden især koncentreret til hovedstanden,” siger forskningsassistent Heidi Hesselberg Lauritzen, der sammen med forskningsassistent Bence Boje-Kovacs og forsker Lars Benjaminsen har stået for afrapporteringen af den tredje hjemløsetælling.

I Århus er der blevet talt flere hjemløse for hver af de tre tællinger. I 2007-tællingen var det godt 6 pct. af de hjemløse, der befandt sig i Århus. I 2009 var det 9 pct., og 2011 er antallet steget til 11 pct. 

Kortlægningen er et pejlemærke for Hjemløsestrategien

Stigningen i antal af hjemløse i nogle af de store kommuner kommer i en periode, hvor der ellers med Hjemløsestrategien siden 2009 har været fokus på at nedbringe antallet af hjemløse. Rapporten med kortlægningen fremlægger alene optællingerne og beskriver, hvordan gruppen af hjemløse ser ud, og hvor de hjemløse opholder sig. Den går ikke ind i en analyse af udviklingen i antallet af hjemløse. Men tallene i sig selv er interessante i forhold til Hjemløsestrategiens videre vej og for kommunerne, der er omfattet af Hjemløsestrategien.

Der er blandt andet i Storkøbenhavn og Århus en erkendelse af en generel mangel på boliger til udsatte grupper og grupper med særlige behov. Der er derfor forholdsvis lange ventelister til en kommunalt anvist bolig. Samtidig ser man ofte i kommunerne, at gamle lejligheder, der bliver ledige, sættes i stand og stiger voldsomt i værdi og i udlejningspris. Blandt andet derfor er der ikke nok billige boliger, som udsatte og økonomisk mindrebemidlede kan få tilbudt af kommunen.

”Problemet for fx København og Århus er blandt andet, at der simpelthen ikke er det rette boligudbud; kommunerne kan ikke tilbyde de hjemløse en bolig. Og det låser nogle af tiltagene over for de hjemløse, for fx er egen bolig eller et botilbud forudsætningen for en individuelt tilrettelagt social støtte som bostøtte,” siger Heidi Hesselberg Lauritzen.

Stigningen i hjemløsetallene for Københavnsområdet og Århus viser desuden, at det især er gruppen af hjemløse, der overnatter hos familie og venner, der er blevet større.

Tilsammen tegner Odense, Århus og Aalborg sig i 2011 for ca. hver 5. hjemløse i Danmark – omtrent den samme andel som de øvrige mellemstore kommuner med over 20.000 indbyggere har tilsammen. Ca. 10 pct. af de hjemløse fordeler sig på de mindre kommuner med under 20.000 indbyggere. 

Fakta

publikation Hjemløshed i Danmark 2011.
Forfattere Heidi Hesselberg Lauritzen, Bence Boje-Kovacs, Lars Benjaminsen
Emner Hjemløshed, Levevilkår, Marginalisering
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk