SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Hvad skete der med de ”udfaldsramte”?

Del

Ved årsskiftet til 2013 stod ”akutledige” og ”udfaldstruede” højt på listerne over nye ord i det danske sprog. Den afkortede dagpengeperiode på to år, som trådte i kraft 1. januar 2013, blev diskuteret heftigt. I en ny SFI-undersøgelse har forskerne undersøgt hvad der skete med de ledige, som mistede deres dagpenge i foråret 2013. Seniorjob-ordning og midlertidig uddannelsesordning har været med til sikre forsørgelsen for mange, vurderer afdelingsleder Lisbeth Pedersen.

Fakta:

I undersøgelsen oplyser deltagerne, som var varslet dagpengeophør i marts, følgende om deres situation i juni:

  • 40 procent er i beskæftigelse - heraf 12 procentpoint i seniorjob. 
  • 8 procent er på efterløn.
  • 7 procent er på kontanthjælp. 
  • 31 procent gør brug af den midlertidige uddannelsesordning.
  • 4 procent har hverken erhvervsarbejde eller offentlige ydelser som forsørgelse
  • Hertil kommer nogle få procent, som er begyndt på en uddannelse med SU eller elevløn eller er sygemeldte med sygedagpenge. For en lille restkategori på 3 procent har erhvervssituationen ikke kunnet fastslås. 

Undersøgelsen er finansieret af De Økonomiske Råd, Arbejdsløshedskassernes Samvirke og Ekspertudvalget for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats (Carsten Koch-udvalget).

Lisbeth Pedersen er leder af SFI’s afdeling for beskæftigelse og integration, og i hendes øjne afspejler undersøgelsen vigtigheden af et nuanceret blik på dagpengemodtagerne. Det er mennesker der står i forskellige situationer og med forskellige ressourcer, og derfor reagerer de også forskelligt på en afkortelse af dagpengeperioden.

”Når man reducerer dagpengene, så er det med til at få nogen i beskæftigelse. Det er de stærke ledige, som går ud og får et job, når de bliver presset lidt ekstra. Men på den anden side er der de svagere grupper, som falder ud af systemet. Det er et tydeligt mønster, vi har set før i forskningen,” forklarer hun.

I undersøgelsen er det 40 procent af deltagerne, som finder et job, når dagpengene er ved at løbe ud. Det er især mennesker over 55 år, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt folk med dårligt helbred, som opbruger deres dagpenge helt.

Særlige ordninger sikrer forsørgelse

Men selv om dagpengene løber ud, betyder det langt fra, at deltagerne i undersøgelsen står helt uden indkomst. Seniorjob-ordningen og den midlertidige uddannelsesordning er med til at sikre forsørgelsen for mange. 12 procent i undersøgelsen er i seniorjob og 31 procent benytter sig af den midlertidige uddannelsesordning. 

”På den måde har de særlige ordninger været med til at holde hånden under nogen, som ellers ville stå uden forsørgelse. Det er også værd at bemærke, at kun 4 procent i undersøgelsen siger, at de hverken har arbejde eller er på offentlig forsørgelse,” pointerer Lisbeth Pedersen.

Søger job under uddannelse

Den tredjedel som er på den midlertidige uddannelsesordning får nedsatte dagpenge under uddannelsen. Men samtidig siger omkring 90 procent af dem, at de stadig søger arbejde. Det er bemærkelsesværdigt, vurderer Lisbeth Pedersen:

”Dem på uddannelsesordningen søger arbejde i meget højere grad end den gennemsnitlige dagpengemodtager. Det er interessant, fordi andre undersøgelser fra bl.a. Arbejdsmarkedskommissionen har vist, at uddannelse forlænger ledighedsperioden. Men her får vi altså et billede af meget aktive ledige,” siger hun.

Undersøgelsen bygger på svar fra godt 2300 ledige, som stod til at opbruge deres ret til dagpenge i henholdsvis marts og juni 2013. 

Fakta

publikation Dagpengemodtageres situation omkring dagpengeophør
Forfattere Henning Bjerregaard Bach, Malene Rode Larsen
Emner Beskæftigelse, Inklusion, Kontanthjælp, Ledighed
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk