SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Hvilken forskel gør daginstitution og sundhedsplejerske?

Del

Et nyt projekt skal undersøge, hvorvidt sundhedsplejerskeordningen og daginstitutionerne biddrager til at mindske betydningen af børnenes sociale baggrund.

I Danmark bliver langt de fleste børn tilset af en sundhedsplejerske og de fleste kommer i vuggestue og børnehave. Målet er blandt andet, at børnene skal have nogenlunde den samme ballast, når de begynder i skole. Men allerede i de små klasser viser det sig alligevel, at der er stor forskel på børnenes udvikling.

Nu vil en række forskere undersøge hvilken forskel sundhedsplejerskeordningen og dagsinstitutionerne gør i forhold til at sikre børn i Danmark lige muligheder.

”Vi ved, fra international forskning at de første år har stor betydning for bønenes udvikling og at målrettede indsatser kan have store effekter. Samtidigt ved vi relativ lidt om effekterne af universelle ordninger som daginstitutioner og sundhedsplejerskeordningen, som vi har her i Danmark. Dem vil vi undersøge i det nye projekt,” forklarer forsker Miriam Wüst, der er projektleder.

Nyt forskningscenter

Innovationsfonden har bevilliget penge til projektet og det nye Center for Research on Universal Child Policies (CRUNCH), som vil se på, hvad det er ved daginstitutioner og sundhedsplejerskeordningen, der gør en forskel for børnene. Desuden vil forskerne forsøge at identificere, hvornår ulighederne blandt børnene opstår.

Forskerne vil samle eksisterende kommunale data om de to store ordninger. Denne nye store datakilde om tidlige indsatser, vil gøre det muligt for første gang systematisk at undersøge effekterne af indsatserne. ”Vi vil forsøge at dokumentere og evaluere nogle kerneelementer i indsatserne og samle gode erfaringer. Det skulle gerne blandt andet munde ud i et katalog med gode erfaringer, som sundhedsplejerskere og pædagoger ude i kommunerne kan bruge i deres arbejde,” forklarer Miriam Wüst.

Projektet bliver lavet i samarbejde mellem SFI, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Frederiksberg Kommune og Center for Børneliv og løber over 4 år. Miriam Wüst og Hans Henrik Sievertsen, forskere ved SFI, deltager i projekter, som har fået 8,5 millioner kroner fra Innovationsfonden.

Kontaktperson(er)

Miriam Wüst

Seniorforsker
Telefon 33 48 08 95 E-mail miw@vive.dk

Søg på sfi.dk