SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Hvor dygtige er danskerne?

Del

Nu skal SFI kortlægge, hvor gode vi danskere er til at læse, regne og bruge it. Undersøgelsen Danskernes Kompetencer, der er en del af et stort internationalt projekt, skal give et klart billede af, hvad vi egentlig kan, og hvilke kompetencer, der kræves på arbejdsmarkedet. Bagved ligger det store spørgsmål, om vi er dygtige nok til at klare os i en global og konkurrencepræget verden.

Om Danskernes Kompetencer

 

  • Undersøgelsen er en del af den internationale PIAAC-undersøgelse, som OECD står bag.
  • PIAAC står for Programme for The International Assessment of Adult Competencies.
  • Undersøgelsen omfatter interview og test af over 5000 danskere mellem 16 og 65 år.
  • SFI laver en pilotundersøgelse i 2010, hvor 1500 skal deltage. Hovedundersøgelsen foregår i 2011-12, og resultaterne fra alle de deltagende lande foreligger i 2013. 

 

Hvor gode er vi danskere egentlig til at forstå manualen til den nye mobiltelefon – eller når vi skal samle reolen fra IKEA? Forstår vi referatet fra chefen? Og kan vi overskue fordelingen af stemmer ved valget til skolebestyrelsen? Kan vi finde ud af at bruge computeren til at løse problemer i vores dagligdag?

Det er den slags færdigheder hos voksne danskere, som SFI skal kortlægge i undersøgelsen Danskernes Kompetencer – ligesom skoleelever bliver testet i de velkendte PISA-undersøgelser. 

Ved siden af disse basale kompetencer inden for læsning, matematik og brug af it, skal de 5000 danskere, der skal interviewes i undersøgelsen, også svare på en række spørgsmål om deres uddannelse, indkomst, sociale baggrund og hvilke joberfaringer, de har. Det vil fx kunne vise sammenhængene mellem kompetencer, og hvilken baggrund man har. 

Men hvorfor er det vigtigt at vide? Det hele handler om, at vi skal kunne klare os i den voksende konkurrence. At vi skal blive ved med at være et velstående samfund.

”Konkurrencen i verden bliver stadig kraftigere. Vi danskere kan ikke konkurrere på lønnen, og vi har heller ikke en masse råstoffer. Vi har mennesker, der producerer noget, og det skal vi gøre dygtigere og bedre for at overleve i den globale konkurrence. Derfor afhænger vores velfærd af, hvordan vores kompetencer er, ” siger forskningsleder Anders Rosdahl, der leder SFI´s undersøgelse. 

I hele verden på samme tid

Så det er helt centralt at finde ud af, hvordan vores kompetencer er, når vi ser på andre lande, som vi konkurrerer med. Hele undersøgelsen er da også en del af et stort OECD-projekt, hvor (foreløbig) 29 lande er med. 

Det betyder, at når de 150 interviewere fra SFI-Survey kommer på besøg hos de personer, der skal deltage i undersøgelsen, så vil nøjagtig det samme finde sted i så forskellige lande som Sydkorea, Irland, Polen og Spanien. Alle deltagerne skal besvare nøjagtig de samme spørgsmål, og det betyder, at det er muligt at sammenligne på tværs af landene. 

”Der er store perspektiver i, at vi kan sammenligne internationalt. Fx har vi et stort offentligt voksen- og efteruddannelsessystem i Danmark, og det er med til at gøre vores arbejdsmarked både fleksibelt og med et socialt sikkerhedsnet. Altså flexicurity-modellen. Med undersøgelsen kan vi blive klogere på, om det system egentlig fungerer tilfredsstillende, hvis vi ser på andre landes voksen- og efteruddannnelse,” forklarer Torben Fridberg, seniorforsker på SFI og også involveret i undersøgelsen. 

Viden til fremtiden

Undersøgelsen vil desuden belyse flere af de store problemstillinger, der optager samfundet lige nu. Fx den mangel på arbejdskraft som er en konsekvens af, at der kommer flere og flere ældre danskere, der går på pension. Det vil påvirke vores fremtidige velfærd i samfundet.

”Derfor bliver det meget interessant at se, om dem, der forlader arbejdsmarkedet, gør det på grund af en oplevelse af utilstrækkelighed og mangel på kompetencer. Eller er det i virkeligheden de mest kompetente, der går på pension? Det vil kunne gøre os meget klogere på, hvordan man får de ældre til at blive længere tid på arbejdsmarkedet,” siger Anders Rosdahl. 

På den måde skal resultaterne af undersøgelsen ”Danskeres kompetencer” klæde politikerne på til at træffe de rigtige beslutninger og prioriteringer. Og dermed sikre Danmarks fremtidige velstand.

Søg på sfi.dk