SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

I-dage: Førende eksperter sætter fokus på integration

Del

Den 23.-25. oktober stilles der skarpt på blandt andet indvandring, integration, social arv og etnicitet. Det sker når konferencen I-dage løber af staben. Blandt oplægsholderne er SFI-forskerne Kathrine Vitus og Anika Liversage, der vil sørge for, at deltagerne får den nyeste viden.

Har indvandring en indflydelse på vores sammenhængskraft? Hvad betyder manglende sammenhængskraft for samfundet? Og hvad er det egentlig lige, at begrebet dækker over? 

Det er nogle af de spørgsmål, som forskerne vil tage op til I-dage. En to-dags konference der finder sted på Roskilde Universitet. Temaet for dette års konference er ”Sammenhængskraft og handlekraft: Etniske minoriteters deltagelse nationalt og lokalt”, og oplægsholderne tæller de største eksperter indenfor feltet. 

Konferencen markerer samtidig afslutningen på SOCED-projektet. Et projekt der har kørt fra 2009 og til i år, hvor man har undersøgt betydningen af sammenhængskraft i København. Forskerne har blandt andet undersøgt, hvad brugen af begrebet betyder for etniske minoriteter samt majoritetens følelse af tilhørsforhold, sammenhold, gensidig tillid og fællesskab. Kathrine Vitus og Tina G. Jensen fra SFI har begge deltaget i forskningsprojektet.

Workshops og indlæg

Sammenhængskraften i samfundet bliver især i politiske diskussioner ofte italesat som værende afgørende for, at samfundet hænger sammen. Hvordan det rent faktisk forholder sig, vil oplægsholderne belyse fra en række forskellige vinkler. Konferencen byder også på workshops og indlæg, hvor deltagerne kan gå i dybden med forskellige undertemaer.

Et centralt undertema er blandt andet, hvilke muligheder og hvilke former for socialt engagement og deltagelse vores samfund rummer for etniske minoriteter. Hvilken betydning har både nationale og lokale integrationspolitiker for de processer? Hvad er betydningen af civilsamfundet? Hvilke forbindelser og alliancer finder vi mellem majoriteten og minoriteterne, og hvordan påvirker sådanne mulighederne for deltagelse, socialt engagement og medborgerskab? 

Bredt fokus

Programmet tæller oplæg fra blandt andet professor Michael Keith fra England, der er direktør i COMPAS (Centre on Migration, Policy, and Society) og Dr Varun Uberoi fra Brunel University i England. Derudover vil der være en række eksperter fra Danmark, der vil holde oplæg ud fra tre overordnede temaer. Det vil komme til at handle om den mangfoldige by, generation og familie samt arbejdsmigration – forandringer og udfordringer.

Oplægsholderne vil komme ind på temaer som ungdomskultur, den multikulturelle skole, møder og konflikter i udsatte boligområder og meget mere. Der er lagt i kakkelovnen til to spændende dage, hvor fokus er på videns- og meningsudveksling.

Søg på sfi.dk