SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Indsatsen for at få et arbejde

Del

Hvor meget betyder motivationen for, om en arbejdsløs får et job? Kommer den meget aktive ledige hurtigere i arbejde end den, der ikke er så interesseret i at få et arbejde? Disse spørgsmål forsøger en ny undersøgelse fra SFI at besvare. Men der er ikke noget entydigt svar.

”Vil De gerne have et arbejde?” Sådan spurgte SFI tilbage i 2006 en gruppe på 1000 ledige for at finde ud af, hvor interesserede de ledige var i at få et job. De ledige blev også spurgt, om de aktivt søgte job, og hvor hurtigt de kunne starte et nyt job.

Nu har SFI set på, hvordan det så er gået den samme gruppe ledige 2 år efter for at blive klogere på, om motivationen har betydning for, om den ledige kommer i arbejde.

Og i første omgang er resultatet klart. Dem, der ikke var så interesserede i at få et job, har ikke i så høj en grad som de motiverede fået et arbejde.

Men set med forskerøjne er resultatet faktisk ikke så klart. For det viser sig, at de lediges erhvervsuddannelse og alder også har betydning for, om de kommer i arbejde. Når man tager højde for det i den statistiske undersøgelse, så har de lediges motivation på det tidspunkt, hvor SFI interviewede dem tilbage i 2006, ikke nogen betydning for, at de var i arbejde 2 år senere.

Må have betydning

Det resultat er overraskende, mener seniorforsker Henning Bjerregaard Bach, der har lavet undersøgelsen. For i Danmark får stort set alle ledige arbejde ved selv at søge job og gå til samtale.  Derfor må der være en sammenhæng mellem lediges motivation og det at komme i arbejde.

”Vi tror, at det samlede billede af arbejdsløses indsats for at få et job er mere nuanceret end det, der kommer frem ved et enkelt interview. Indsatsen for at få et job kan fx være svingende i ledighedsperioden. Vi ved fra nyere undersøgelser, at ledige hurtigere kommer i job, når de nærmer sig det tidspunkt, hvor de skal i aktivering, ” siger han.

Motivationen har mange ansigter

Det kan altså være vanskeligt rent forskningsmæssigt at sige noget generelt om sammenhængen mellem motivation og arbejde ud fra et enkelt interview. Anderledes klar er betydningen af motivation, når man til daglig arbejder med ledige. I hvert fald ifølge beskæftigelseskonsulent Søren Skytte fra Marselisborg Center for Beskæftigelse, Kompetence & Viden, der gennem mange år arbejdet med jobformidling – både til ordinære job og skåne- og flexjob.  Han er ikke i tvivl om, at motivationen er altafgørende for, om ledige kommer i arbejde eller ej.

”De fleste mennesker vil gerne arbejde. Det handler om at have et sted at høre til, nogle kollegaer at være sammen med og at føle, at der er brug for en. Så jeg tror, at alle et eller andet sted er motiverede,” siger han.

Søren Skytte oplever, at lediges motivation kan komme til udtryk på mange forskellige måder – motivationen har mange ansigter.

”Ledige kan have en række forsvarsmekanisme overfor det at skulle finde et nyt job. Det kan fx handle om, at de føler, de er uddannede til en bestemt slags arbejde. Eller måske føler de sig som ofre for en uretfærdig fyringsrunde. Derfor kan de komme til at fremstå, som om de ikke har lyst til at få et nyt job. Men bag disse psykologiske barrierer er der som regel en lyst til at komme i arbejde igen.” 

Fakta

publikation Lediges motivation og forsørgelse
Forfattere Henning Bjerregaard Bach
Emner Arbejdsmarkedet, Beskæftigelse, Ledighed
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk