SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

"Ingen gør det jo af ond vilje"

Del

Mænd får gennemgående mere i løn end kvinder på de kommunale arbejdspladser – også selvom de rammer, man forhandler ud fra, som udgangspunkt er helt kønsneutrale. Seniorforsker Helle Holt har i rapporten ”Lokal løn på kommunale arbejdspladser – forskelle i kvinders og mænds løn” interviewet 35 ledere, medarbejdere og forhandlere på begge sider af bordet om, hvordan det kan være. Her fortæller hun om resultatet.

Helle Holt, hvorfor opstår disse lønforskelle mellem mænd og kvinder på de kommunale arbejdspladser?

”Ja, det kan undre en, for de rammer, man forhandler ud fra – fx forhåndsaftaler – nævner selvfølgelig intet om køn. De udstikker bare linjerne for, hvornår en medarbejder kan få et funktions- eller kvalifikationstillæg oven i lønnen. Sagen er bare, at de funktioner, der giver tillæg, ofte er dem, som typisk varetages af mænd – fx it-vejleder, superbruger, projektleder, tillidsrepræsentant eller faglig koordinator. 

Derudover kunne flere af interviewpersonerne nævne eksempler på, at mænd fik kvalifikationstillæg så at sige for at være mænd. Langt hovedparten af de her arbejdspladser er jo kvindedominerede, og derfor betragtes det som en attraktion at få mænd ind, og ledelsen er villig til at give noget i posen for at holde på dem. Og så bliver det jo pludselig en kvalifikation i sig selv at være mand, uden man egentlig diskuterer konkret, hvad lige præcis den her mand kan bidrage med, som kvinderne ikke kan. 

Når man lægger alle de her forhold sammen, giver det altså en forskel i mænds og kvinders løn på arbejdspladsen.”

Du skriver i rapporten, at der ikke er så meget opmærksomhed omkring løn på arbejdspladserne. Hvilke konsekvenser har det for de forhold, du peger på?

”Det har en stor betydning, at det her med løn er hemmeligt på mange af arbejdspladserne. Hvis man ikke er åben omkring lønnen, så får man jo heller aldrig diskussionen om, hvem der får tillæggene og hvorfor. Det betyder også, at folk bliver oprigtigt forbavsede, når jeg fortæller dem, at der er lønforskelle mellem mænd og kvinder i deres fag, for det er slet ikke i fokus, og typisk heller ikke noget, folk ønsker – ingen gør jo det her af ond vilje. Men noget tyder jo på, at det kunne være nyttig at diskutere, hvilke kriterier man egentlig lægger til grund for at give tillæggene.”

Hvad kan man bruge din rapport til?

”Den er først og fremmest et oplæg til diskussion. Og forhåbentlig vil det give stof til eftertanke, at noget, der på overfladen ser kønsneutralt ud – og jo også er det, eftersom det jo står enhver frit for at tage de funktioner, der giver tillæg – alligevel giver nogle helt systematiske kønsforskelle i lønnen. Rapporten viser også, at man gør meget lidt brug af de redskaber, der faktisk er på området, fx kønsopdelte lønstatistikker, hvor alle kommunale arbejdspladser har mulighed for at gå ind og se, hvordan det står til med ligelønnen på deres område. Sådan et værktøj kan også bruges som afsæt for en diskussion om lønkriterierne.” 

Fakta

publikation Lokal løn på kommunale arbejdspladser
Forfattere Helle Holt
Emner Arbejdsmarkedet, Ligestilling
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk