SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Ingen kan hundse med frivilligheden

Del

En ny rapport fra SFI sætter fokus på det frivillige engagement i Danmark. En af tre danskere arbejder frivilligt, og trods stort politisk bevågenhed på det frivillige engagement har det tal ikke flyttet sig siden 2004.

Frivilligrådet:

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. 

De politiske forventninger til de frivillige organisationer og de frivilliges rolle i store dele af samfundslivet er blevet større. Alle regeringer har siden begyndelsen af 00’erne betonet værdien af frivilligt arbejde i regeringsgrundlag og forskellige politiske initiativer. Ny rapport fra SFI viser, at det frivillige engagement i Danmark ikke vokser i takt med det politiske fokus. 

Robust civilsamfund

Undersøgelsen viser derimod en stor stabilitet i danskernes frivillighed. En ud af tre danskere arbejder i dag frivilligt – det er det samme som i 2004.

Fordelingen af frivilligt engagement inden for forskellige områder som fx kultur, idræt, sundhed, politisk, lokalsamfund og uddannelse er også stabilt.

Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet ser stabiliteten som et glædeligt resultat. ”Det vidner om et robust civilsamfund, som egentlig er relativt upåvirket af aktuelle politiske debatter.

Rapportens resultater udstiller de politiske ambitioner, som eksempelvis den tidligere regerings civilsamfundsstrategi, der havde som mål, at 50 procent af danskerne skulle være frivillige. Man skal ikke tro, man kan hundse rundt med frivilligheden.” 

Unge er mindre engagerede 

Undersøgelsen viser, at dem, der er født og opvokset i 1930’erne, er mere frivillige end dem, der er født og opvokset i 1980’erne. Hvad der får forskellige aldersgrupper til at deltage i frivilligt arbejde er afhængig af mange faktorer. 

Påvirkninger i opvæksten, bestemte historiske vilkår og livsfaser påvirker viljen og evnen til at varetage frivilligt arbejde. Samlet viser undersøgelsen en tendens til, at der er blevet flere ældre og færre yngre blandt de frivillige siden 2004.

Tendensen både glæder og bekymrer Vibe Klarup Voetmann. ”Umiddelbart kunne man blive bekymret. Men måske er det naturligt, når vi kigger på, hvad et ungdomsliv består af. Der er virkelig mange, der kæmper om de unges opmærksomhed.

Det er oplagt at virksomheder, det offentlige og frivillige organisationer går sammen om at løfte den udfordring - vel vidende at man ikke kan hundse rundt med frivillige.” 

Vibe Klarup Voetmann glæder sig til gengæld over, at flere ældre prioriterer at bidrage. ”Min personlige erfaring er, at ældre er meget stabile og loyale frivillige.”

Wake up call til foreningerne 

Langt det meste frivillige arbejde sker stadig i tilknytning til foreninger. Undersøgelsen viser dog en tendens til, at den frivillige indsats i foreningerne i stigende grad sker uden medlemskab. Den samlede medlemsfrivillighed er dalet fra 79 procent i 2004 til 70 procent i 2012.

”Flere er gået ind i frivillige aktiviteter uden at være medlem af den forening, de er frivillige i. Andre er frivillige i virksomheder, offentlige institutioner eller i løsere netværk. Jeg synes ikke, det gør deres bidrag ringere.

Det er mennesker som giver noget af sig selv til fællesskabet og tager medansvar for det gode liv. Det er værdifuldt synes jeg.”

Vibe Klarup Voetmann mener, at undersøgelsens resultat et wake up call til de etablerede organisationer. ”Foreningerne skal virkelig begrunde, hvorfor det er særligt at være frivilligt medlem.

Jeg tror, at mange etablerede organisationer har brug for at genrejse sig som levende bevægelser, der er båret af de frivillige og har en særlig mission. Heldigvis er den "vækkelse" på vej.”

Ingen krisetegn

Torben Fridberg, seniorforsker på SFI, ser ikke resultaterne af undersøgelsen som et krisetegn for foreningerne. ”Fx arbejder mange forældre som frivillige i forbindelse med deres børns fritidsaktiviteter, hvor det er børnene og ikke forældrene der er medlem af en forening.” 

Hvis Torben Fridberg skal pege på en udviklingsmulighed for foreningerne og det frivillige arbejde fremover, kunne det være samarbejder mellem kommunerne og foreningerne.

”Man taler meget om, at frivillige skal kunne være med til at løse nogle af velfærdssamfundets udfordringer. Fx vil nogle kommuner gerne have frivillige til at være aktive på plejehjem eller på skoler.

I stedet for at forsøge at organisere det selv, kunne det være en god idé, at kommunerne indgår samarbejde med foreningerne om denne opgave.” 

Fakta

publikation Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012
Forfattere Torben Fridberg, Lars Skov Henroksen
Emner Frivilligt arbejde
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft

Søg på sfi.dk