SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Inspirationsdag om frivillighed

Del

Den 22. maj er Aarhus Universitet vært for en inspirationsdag om tillid og frivillighed i Danmark. SFI er en af partnerne bag arrangementet, der særligt henvender sig til ledere af frivillige organisationer.

Fodboldklubber, frimærkeforeninger og flamencohold er langt mere end blot steder, hvor danskerne dyrker deres fritidsinteresser. Danmarks mange frivillige foreninger er en hjørnesten i det danske demokrati og en vigtig kilde til social sammenhængskraft.

Det forhold er i fokus, når Aarhus Universitet den 22. maj inviterer til inspirationsdag under overskriften ”En frivillighed, der ikke kan måles i kroner og ører: De frivillige foreningers og den folkelige oplysnings betydning for demokratiet og den sociale tillid”. SFI er en af partnerne bag arrangementet, der særligt er tænkt som inspiration til ledere af frivillige foreninger.

Oplæg og bog

Deltagerne kan bl.a. møde kulturminister Marianne Jelved, sociolog Mehmet Ümit Necef og chefredaktør Troels Mylenberg. Fra SFI deltager seniorforsker Torben Fridberg, der pt. deltager i et fælles forskningsprojekt om frivillighed med AU, SDU og RUC.

Dagens internationale hovedtaler er den amerikanske politolog Robert Putnam, hvis meget omtalte bog ”Bowling Alone” beskriver de seneste årtiers nedgang i den sociale sammenhængskraft i USA. (Robert Putnams oplæg vil blive tolket på dansk.)

I forbindelse med arrangementet udgives debatbogen ”Demokratiets rugekasser”, hvor både frivillige ledere og forskere – heriblandt fra SFI – vil give deres besyv med om foreningernes rolle i samfundet.

Søg på sfi.dk