SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Integrerede indsatser gavner psykisk syge

Del

Det nytter, når kommuner og regioner skaber sammenhængende forløb for at hjælpe en psykisk syg borger tilbage på fode. Det viser en ny forskningsoversigt fra SFI, som seniorforsker Steen Bengtsson her fortæller om.

I Danmark er psykiatrisk behandling og indlæggelse regionernes ansvar, mens de sociale indsatser for psykiske syge ligger hos kommunerne. Og det kan være en udfordring at få et tilrettelagt et sammenhængende forløb mellem de to for borgere, der fx skal have støtte i hverdagen efter en indlæggelse på psykiatrisk afdeling.

I en ny forskningsoversigt gennemgår forskere fra SFI de mest brugte metoder til at integrere indsatserne. Oversigten er udarbejdet i forbindelse med projektet Integrerede Forløb, som SFI gennemfører for Socialstyrelsen sammen med konsulentfirmaet Implement Care. Seks kommuner i to regioner afprøver i projektet forskellige metoder til netop at skabe mere integrerede behandlings- og støtteforløb for psykisk syge danskere.

Seniorforsker og medforfatter Steen Bengtsson fortæller her om rapportens væsentligste konklusioner: 

Integrerede indsatser giver gode resultater
Fakta

publikation Integrerede indsatser for mennesker med psykiske lidelser
Forfattere Steen Bengtsson, Signe Ørkeby Gregersen
Emner Handicap, Helbred, Inklusion
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk