SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Jeg vil gøre noget for mit liv

Del

Social- og sundhedshjælper eller pædagog. Det er de absolutte topscorere, når kvinder med etnisk minoritetsbaggrund flytter til Danmark som voksne og skal vælge en dansk uddannelse. For hver ti af dem, som gennemfører en dansk erhvervsuddannelse, vælger de fire at blive sosu-hjælpere. En af dem er Tina fra Ghana.

”Jeg er god til at arbejde med mennesker, og som social- og sundhedsassistent kan jeg altid få et job. Og jeg vil hellere have en uddannelse og et arbejde end at sidde derhjemme og få bistand.”

Sådan siger Tina på 39 år. Hun er fra Ghana og kom til Danmark for 12 år siden for at være sammen med sin britiske mand. I dag er hun enlig mor til tre børn på 5, 10 og 16 år, og i gang med uddannelsen som social- og sundhedsassistent på Social- og Sundhedsskolen i det indre København. Grunduddannelsen som sosu-hjælper har hun allerede i hus.

Populære uddannelser

Det uddannelsesvalg er hun ikke alene om. En ny rapport fra SFI følger de etniske minoriteter i Danmark gennem uddannelsessystemet, fra folkeskolen til de videregående uddannelser. Et af rapportens mere overraskende resultater handler om de kvinder, der som Tina er kommet til Danmark som voksne indenfor de seneste 20 år, og som har valgt at uddanne sig her. Her er det især to fag, der tiltrækker kvinderne: Social- og sundhedsområdet og det pædagogiske arbejde. Blandt dem, der tager en erhvervsuddannelse, vælger op mod 40 % at blive social- og sundhedshjælpere – og blandt dem, der tager mellemlange uddannelser, bliver halvdelen pædagoger. 

Det er kloge valg, viser tallene i rapporten. Kvinderne kommer nemlig i arbejde i stort tal, og klarer sig dermed gennemgående bedre på arbejdsmarkedet end de mænd, der er kommet til Danmark som voksne i den samme periode. 

Integration gennem uddannelse

Undersøgelsens resultater glæder uddannelses- og udviklingschef på Tinas skole, Vinni Ahl Kjærsgaard:

”At så mange vælger social- og sundhedsuddannelsen, og kommer i job bagefter, er jo bare dejligt. Vi har mange med anden etnisk baggrund på skolen, om det så er 1., 2. eller 3. generation, og der er kommet flere indenfor det seneste år.”

Det skyldes blandt andet, fortæller Vinni Ahl Kjærsgaard, at der fra forskellige sider er gjort et stort benarbejde for at tiltrække etniske minoriteter til uddannelsen.

”Der har været flere kampagner om uddannelsen, som har været målrettet ansøgere med anden etnisk baggrund – også fordi man gerne ser, at der sker en integration gennem uddannelsen”. siger Vinni Ahl Kjærsgaard.

Jobmuligheder og arbejdstider

For Tina har vejen til social- og sundhedsuddannelsen været lang. I Ghana gik hun i gymnasiet og tog efterfølgende en sekretæruddannelse, men den er svær at bruge i Danmark på grund af sproget. Så da hun kom til Danmark, måtte hun ud på det ufaglærte arbejdsmarked.

”Jeg arbejdede i 7 år som rengøringsassistent på et kontor, da jeg kom hertil. Så fik jeg allergi af mit arbejde og tænkte ”jeg må gøre noget for mit liv og tage en uddannelse”. Jeg har mange veninder, som har taget social- og sundhedsuddannelsen og som fortalte, at man godt kan få arbejde bagefter”, fortæller Tina.

Det virkede som et naturligt valg, synes hun: 

”Jeg er meget glad for at arbejde med mennesker. Det handler også om min baggrund, for i mit land er man meget sammen i familien, man passer måske sin mormor eller sit søsterbarn, og det er jeg god til.”

Som enlig mor er det også vigtigt for Tina, at hun kan få et job med fornuftige arbejdstider, når hun er færdig med uddannelsen. Blandt andet derfor vil hun ikke være sygeplejerske, selvom det faktisk var det hun drømte om, da hun var barn. Nu har Tina andre planer: Når hun er færdig som social- og sundhedsassistent, vil hun gerne tage et kort laborantkursus, der kvalificerer hende til flere opgaver i sit arbejde. For hende er der ingen tvivl om, at uddannelse er vejen frem:

”Min ældste dreng går i gymnasiet, og jeg siger tit til ham: Du har mulighederne. Jeg er gammel, men jeg går stadig i skole, fordi jeg gerne vil gøre noget for mit liv. Det skal du også, for det er meget vigtigt.”

Fakta

publikation Køn og etnicitet i uddannelsessystemet
Forfattere Vibeke Jakobsen, Anika Liversage
Emner Skole og uddannelse, Litteraturstudie, Etniske minoriteter, Familiebaggrund, Ligestilling
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk