SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Artikler

Kan skilsmisseforældre tvinges til at samarbejde?

Del

Mange forældre, der har fået dom til fællesforældremyndighed, kan ikke finde ud af at samarbejde. Det viser den første evaluering af forældreansvarsloven, som SFI har lavet for Familiestyrelsen. Rapporten er en væsentlig del af lovens evaluering, som politikerne går i gang med til efteråret.

Det var en omdiskuteret lovændring, der trådte i kraft i 2007: Forældreansvarsloven, der som et af de mest nyskabende elementer gjorde det muligt for domstolene at dømme forældrepar til fælles forældremyndighed mod den ene forældres vilje. Fælles forældremyndighed er med loven blevet normen. 

Men undersøgelsen konkluderer, at omkring halvdelen af de sager om forældremyndighed, der når til domstolene, ender med en dom til fælles forældremyndighed. Det vil sige, at der er mange af sagerne, hvor der er så store og tunge problemer, at dommerne mener, det rigtige er at give den ene forældremyndigheden. Der skal nemlig ”tungtvejende grunde” til at dømme til eneforældremyndighed. 

”Det siger noget om, at mange sager er så komplekse, at det efter dommerens skøn ikke vil være til barnets bedste, hvis begge forældre har del i forældremyndigheden,” siger seniorforsker Mai Heide Ottosen, der står bag evalueringen. 

Et emne der vækker diskussion

Det er Familiestyrelsen, der har bestilt rapporten hos SFI. Da Folketinget vedtog loven, blev det samtidigt besluttet, at loven skulle evalueres efter 3 år – ikke mindst for at se hvordan de nye muligheder for fx dom til fælles forældremyndighed bliver brugt. Derfor skal styrelsen til efteråret aflevere en samlet evalueringsrapport om forældreansvarsloven til Folketinget. 

Andelen af sager, der afgøres med eneforældremyndighed, er netop et af de centrale evalueringsemner, som politikerne skal drøfte, når loven skal evalueres, siger Malene Vestergaard, der er kontorchef i Familiestyrelsen. Hun mener, det er vigtigt at få belyst, hvordan domstolene har administreret de ”tungtvejende grunde”, der skal til for ikke at dømme til fælles forældremyndighed.

”Kriteriet med de tungtvejende grunde var i sin tid genstand for mange politiske drøftelser, for på det punkt ønskede man fra politisk side at gå længere end det forslag, udvalget omforældremyndighed var kommet med”

Svært at samarbejde 

Med forældreansvarsloven blev det tydeliggjort, at samarbejde er normen. Hvordan er det så gået i de sager, hvor domstolene har afgjort, at forældrene skal have fælles forældremyndighed? Rapporten viser, at forældre med fælles forældremyndighed gennemgående har et bedre samarbejdsklima end forældre med eneforældremyndighed.

Men det viser sig også, at der er mange, der har svært ved at samarbejde, nemlig halvdelen. De har fx svært ved at tale sammen om, hvordan deres barn har det. Og de har svært ved at blive enige om væsentlige beslutninger som valg af skole eller medicinsk behandling af barnet. Omkring hver anden af de forældrepar, der har svært ved at samarbejde, taler slet ikke sammen. 

”Undersøgelsen problematiserer, om det niveau for samarbejde er tilfredsstillende, når en stor del af forældrene har svært ved at kommunikere eller samarbejde. Det er også et af de interessante resultater, som til efteråret skal drøftes af politikerne,” siger Malene Vestergaard.

Fakta

publikation Dom til fælles forældremyndighed.
Forfattere Mai Heide Ottosen, Sofie Mathilde Hansen Stage
Emner Børn og unge, Skilsmisse
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk